Поделиться Поделиться

КОНСЕРВАТИВНИЙ (БІОЛОГІЧНИЙ) МЕТОД ЛІКУВАННЯ

В постійних зубах - на етапі несформованого і сформованого кореня: гіперемія пульпи, гострий травматичний пульпіт (випадкове розкриття рогу пульпи при препаруванні каріозної порожнини, при травматичному пошкодженні зуба, якщо після травми пройшло не більше 6 годин), гострий серозний обмежений пульпіт. На етапі несформованого кореня - хронічний фіброзний пульпіт (як метод тимчасового лікування). Необхідними умовами для використання біологічного методу є I, II групи здоров’я (здорові або практично здорові діти), компенсована форма карієсу, локалізація каріозної порожнини на жувальній або апроксимальній поверхні (вище екватора зуба), а також дотримання правил асептики і антисептики.

В тимчасових зубах – в рідких випадках може бути використаний у разі випадкового розкриття пульпи, яке відбулося в межах здорового дентину під час препарування каріозної порожнини в зубі на етапі несформованого і сформованого кореня. Біологічний метод лікування пульпіту в тимчасових зубах використовується рідко, в зв'язку із складністю дотримання правил асептики і антисептики, а також можливістю розвитку ускладнень.

ВІТАЛЬНА АМПУТАЦІЯ

В постійних зубах - на етапі несформованого кореня: гострий серозний обмежений, гострий серозний дифузний пульпіт без вираженої реакції з боку періодонту, травматичне ушкодження пульпи, якщо з моменту травми пройшло більше 6 годин, хронічний фіброзний і гіпертрофічний пульпіт (як метод тимчасового лікування), а також у випадках, якщо використання біологічного методу лікування протипоказане або неефективне. Ефективність методу вітальної ампутації залежить від загальносоматичного здоров'я дитини. Обов'язковою умовою проведення цього методу є суворе дотримання правил асептики і антисептики, а також відсутність алергічних реакцій на введення анастетиків.

В тимчасових зубах - використовують рідко. Цей метод може бути використано при санації порожнини рота в умовах загального знеболення, тоді показаннями до застосування будуть ті ж форми пульпіту, що і в постійних зубах.

ВІТАЛЬНА ЕКСТИРПАЦІЯ ПУЛЬПИ - використовують на етапі сформованого кореня, якщо зберігаючі методи лікування пульпіту не ефективні.

Показання в постійних зубах: гострий серозний обмежений і дифузний, гострий гнійний, хронічний фіброзний, гангренозний і гіпертрофічний пульпіти. В постійних зубах на етапі несформованого кореня доцільно використовувати вітальну екстирпацію при гострому гнійному і хронічному гангренозному пульпіті, а також при пульпіті, який супроводжується вираженою реакцією з боку періодонту. Основною умовою для проведення цього методу є відсутність алергічних реакцій на введення анастетиків.

В тимчасових зубах - цей метод застосовується частіше всього в умовах загального знеболення. Показаннями до застосування є такі ж форми пульпіту, що і в постійних зубах.

ДЕВІТАЛЬНА АМПУТАЦІЯ

Показання в тимчасових зубах - використовують для лікування пульпітів тимчасових зубів в період резорбції або на етапі несформованого кореня, тобто, тоді коли ендодонтичне лікування небажане. В таких випадках показаннями до проведення методу девітальної ампутації є гострий травматичний пульпіт (випадкове розкриття пульпи під час препарування каріозної порожнини), хронічний фіброзний або гіпертрофічний пульпіт, хронічний пульпіт у стадії загострення.

Якщо метод девітальної ампутації використовують для лікування пульпіту на етапі несформованого кореня тимчасового зуба, то дитина повинна знаходиться під наглядом стоматолога до закінчення формування кореня. Після цього необхідно провести ендодонтичне лікування кореневих каналів тимчасового зуба і запломбувати їх відповідними пломбувальними матеріалами.

В постійних зубах - на етапі несформованого кореня гострий серозний дифузний пульпіт (при відсутності вираженої реакції з боку періодонту), травматичне оголення пульпи, якщо з моменту травми пройшло більше 6 годин, хронічний фіброзний і гіпертрофічний пульпіт. Цей метод застосовують в тому випадку, якщо з яких то причин не можливо провести метод вітальної ампутації (алергічна реакція на анастетики, психо-емоційний стан дитини і т.д.)

ДЕВІТАЛЬНА ЕКСТИРПАЦІЯ це метод, при якому проводиться повне видалення пульпи після її попередньої девіталізації.

Показаннями в постійних зубах: - всі форми пульпіту на етапі сформованого кореня.

В тимчасових зубах - на етапі несформованого кореня використовують цей метод при гострому гнійному, хронічному гангренозному та при пульпіті, що ускладнений періодонтитом, при наявності клінічних або рентгенологічних ознак ураження періодонту.

3.3. Список рекомендованої літератури:

Основна література:

1. Терапевтическая стоматология детского возраста /Под ред. проф. Л. А. Хоменко. – Киев: “ Книга плюс ”, 2010. – 803с.

2. Дитяча стоматологія (О.В. Удовицька, Л.Б. Лепорська, Т.М. Спірідонова та ін.). – К.:Здоров’я, 2000. – 296 с.

3. Колесов А.А. Стоматология детского возраста. - М.: Медицина, 1991. - 475с.

4. Хоменко Л.А., Остапко Е.И., Биденко Н.В. Клинико-рентгенологическая діагностика заболеваний зубов и тканей пародонта. – Киев: Книга плюс. - 2004.

Додаткова література:

1. Сырбу С.В. и соавт. Пульпиты у детей. Кишинев,1979.

2. Удовицкая Е.В. и соавт. Детская стоматология.- Киев, «Здоров’я», 2000

3. Ральф Е., Мак-Дональд, Дейвид Р., Эйвери (ред.) Стоматология детей и подростков. Перевод под редакцией Т.Ф. Виноградовой. М. 2003?768c.

4. Справочник по детской стоматологии. Перевод с англ. Т.Ф.Виноградов Т.Ф. и соавт.,392c.

5. Кодола Н.А.и соавт. Пульпит: возрастные особенности и лечение. К 1980.,152с.

6. Лукиных Л.М., Шестопалова Л.В. Пульпит (клиника, диагностика, лечение). Нижний Новгород, 1999.,186с.

7. Новик И.И. Заболевания зубов и слизистой оболочки полости рта у детей.- К. «Здоров'я», 1971., 456с.

8. Виноградова Т.Ф. Стоматология детского возраста. М., 1987.,525с.

9. Персиц Л.С., Елизарова В.М., Дьякова С.В. Стоматология детского возраста. М., 2003.,640с.

10. Рогинский В.В., Волошин А.И., Вайлерт В.А. и соавторы. Воспалительные заболевания в челюстно-лицевой области у детей. М. 1998., 272с.

3.5. Орієнтовна карта для самостійної роботи студентів з літературою по темі заняття

1.Складіть таблицю вибору метода лікування при гострих та хронічних формах пульпіту в тимчасових зубах на різних етапах розвитку зуба.

2. Складіть таблицю вибору метода лікування при гострих та хронічних формах пульпіту в постійних зубах на різних етапах розвитку зуба.

№ п/п Завдання Вказівки до завдання Самостійний запис студента
1. Складіть таблицю вибору методу лікування при гострих формах пульпіту в тимчасових зубах на різних етапах розвитку зуба. Вказати методи лікування пульпіту, які використовують при гострих формах пульпіту (випадково розкритий ріг пульпи, гострий серозний дифузний пульпіт, гострий гнійний пульпіт)  
2. Складіть таблицю вибору методу лікування при хронічних формах пульпіту в тимчасових зубах на різних етапах розвитку зуба. Вказати методи лікування пульпіту, які використовують при хронічних формах пульпіту (фіброзний, гіпертрофічний, гангренозний, а також пульпіт, ускладнений періодонтитом)  
3. Складіть таблицю вибору методу лікування при гострих формах пульпіту в постійних зубах на різних етапах розвитку зуба. Вказати методи лікування пульпіту, які використовують при гострих формах пульпіту (гіперемія пульпи, гострий серозний обмежений і дифузний пульпіт, гострий гнійний пульпіт, травматичний пульпіт)  
4. Складіть таблицю вибору методу лікування при хронічних формах пульпіту в постійних зубах на різних етапах розвитку зуба. Вказати методи лікування пульпіту, що використовують при хронічних формах пульпіту (фіброзний, гіпертрофічний, гангренозний, а також пульпіт, ускладнений періодонтитом)  
5. Перерахуйте основні лікарські препарати, що використовують при лікуванні гострих форм пульпіту в постійних зубах на різних етапах розвитку зуба. Виписати рецепти основних лікарських препаратів, які застосовуються при лікуванні гострих форм пульпіту в постійних зубах на різних етапах розвитку зуба.  
6. Перерахуйте основні лікарські препарати, що використовують при лікуванні хронічних формах пульпіту в тимчасових зубах на різних етапах розвитку зуба. Виписати рецепти основних лікарських препаратів, які застосовуються при лікуванні хронічних формах пульпіту в тимчасових зубах на різних етапах розвитку зуба.  

3.5. Матеріали для самоконтролю студентів на доаудиторному етапі:

А. Теоретичні питання для самоконтролю

1. Перерахуйте основні чинники, що впливають на вибір метода лікування пульпіту тимчасових та постійних зубів.

2. Як фактори впливають на вибір методу лікування пульпіту тимчасових та постійних зубів у дітей?

3. Які методи лікування використовуються при хронічних формах пульпіту в тимчасових зубах?

4. Перерахуйте методи, що використовуються при лікуванні гострих формах пульпіту в тимчасових зубах.

5. Перерахуйте методи, що використовуються при лікуванні хронічних форм пульпіту у постійних зубах на етапі незавершеного росту кореня.

6. Які методи лікування використовують при хронічних формах пульпіту у постійних зубах зі сформованими коренями?

7. Які методи лікування показані при гострих формах пульпіту в постійних зубах на етапі несформованого кореня?

8. Які методи доцільно використовувати при лікуванні гострих форм пульпіту в постійних зубах зі сформованими коренями?

Б. Тести для самоконтролю рівня теоретичних знань

1. Дитині 7 років, практично здорова. Був поставлений діагноз: гострий травматичний пульпіт 11 зуба. З моменту травми минуло 2год. КПВ+кп=0+3=3. Який метод лікування доцільно використати в даному випадку?
А. Біологічний метод
В. Вітальна ампутація
С. Вітальна екстирпація
Д. Девітальна екстирпація
Е. Девітальна екстирпація

2. У дитини 4 років був діагностований хронічний фіброзний пульпіт 85 зуба. Каріозна порожнина розташована на жувальній поверхні 85 зуба. Який метод лікування доцільно застосувати в даному випадку?
А. Біологічний метод
В. Вітальна ампутація
С. Девітальна ампутація
Д. Девітальна екстирпація
3. У дитини 7 років в 55 зубі був діагностований хронічний гангренозний пульпіт. Який метод лікування доцільно використовувати в даному випадку?
А. Девітальна ампутація
В. Вітальна ампутація
Д. Девітальна екстирпація

4. У дитини 11 років, практично здорової, в 11 зубі був діагностований хронічний гангренозний пульпіт. Який метод лікування доцільно використовувати.

А. Девітальна екстирпація
В. Вітальна ампутація
С. Вітальна екстирпація
Д. Девітальна ампутація
Е. Біологічний метод

5. У дитини 12 років, практично здорової в 36 зубі був діагностований хронічний фіброзний пульпіт. При проведенні алергопроби виялено, що у дитини алергічна реакція на анестетики. Який метод лікування можливо застосувати в даному випадку?
А. Біологічний метод
В. Вітальна ампутація
С. Девітальна ампутація
Д. Девітальна екстирпація

6. Дитина Н. 9 років, практично здорова. Каріозна порожнина в 46 зубі розташована на жувальній поверхні, на основі клінічних даних був поставлений діагноз "гіперемія пульпи". Який метод лікування доцільно застосовувати?
A. Вітальна ампутація
B. Девітальна ампутація
C. Біологічний метод
D. Вітальна екстирпація
Е. Девітальна екстирпація

7. У 9-річної дитини лікар-стоматолог поставив діагноз: гострий серозний пульпіт 22 зуба, реакція з боку періодонта не виражена. Який метод лікування доцільно застосовувати в даному випадку?
A. Вітальна ампутація
B. Де вітальна ампутація
C. Біологічний метод
D. Вітальна екстирпація
Е. Девітальна екстирпація

8. Дитина 8 років скаржиться на біль в 85 зубі, яка виникає під час прийому їжі, вживання холодних напоїв і триває 10-15хв. після усунення подразника. Об'єктивно: в 85 зубі визначається глибока каріозна порожнина, що сполучається з порожниною зуба. При зондуванні сполучення виникає біль і незначна кровоточивість. Який метод лікування доцільно застосовувати в даному випадку?
A. Вітальна ампутація
B. Девітальна ампутація
C. Біологічний метод
D. Вітальна екстирпація
Е. Девітальна екстирпація

9. Дівчинка 12 років скаржиться на ниючий біль, який переважно виникає від дії механічних подразників в 46 зубі. Об'єктивно: в 46 зубі глибока каріозна порожнина, яка сполучається з порожниною зуба. При зондуванні сполучення виникає біль, пульпа темно-червоного кольору, слабо кровоточить. ЕОД-30мА. При проведенні рентгенологічного дослідження виявлено зміни в періапікальних тканинах у вигляді розширення періодонтальної щілини. Який метод лікування доцільно застосовувати в даному випадку?
A. Вітальна ампутація
B. Де вітальна ампутація
C. Біологічний метод
D. Вітальна екстирпація
Е. Девітальна екстирпація

10. При об'єктивному огляді у дитини 8 років лікар-стоматолог в 36 зубі виявив велику каріозну порожнину на апроксимальній поверхні, що сполучається з порожниною зуба, заповнена поліпом червоного кольору, з рівною поверхнею. При зондуванні виникає незначна болісність і незначна кровоточивість. Який метод лікування доцільно застосовувати в даному випадку?
A. Вітальна ампутація
B. Девітальна ампутація
C. Біологічний метод
D. Вітальна екстирпація
Е. Девітальна екстирпація

4.1. Перелік практичних завдань, що необхідно використовувати на практичному занятті

1. Вміти правильно вибрати метод лікування при гострих формах пульпіту на різних етапах розвитку тимчасового зуба.

2. Вміти правильно вибрати метод лікування при гострих формах пульпіту на різних етапах розвитку постійного зуба.

3. Вміти правильно вибирати методи лікування при хронічних формах пульпіту на різних етапах розвитку тимчасового зуба.

4. Вміти правильно вибирати методи лікування при хронічних формах пульпіту на різних етапах розвитку постійного постійного зуба.

← Предыдущая страница | Следующая страница →