Поделиться Поделиться

Критерії оцінювання виконання лабораторних і практичних робіт

Інструктаж

З безпеки життєдіяльності при проведенні лабораторних робіт з біології

1. Виконувати тільки ті досліди та у такій послідовності, яка відповідає плану даної роботи.

2. Не куштувати речовини на смак.

3. Препарати робити тільки над столом.

4. Реактиви для роботи брати в тих кількостях, які вказані викладачем.

5. Обережно працювати з предметним склом та покривним скельцем.

6. Після закінчення роботи прибрати своє робоче місце, вимити ретельно руки.

Критерії оцінювання виконання лабораторних і практичних робіт

Рівні навчальних досягнень Бали Критерії оцінювання
1. Початковий Знання та дотримання правил техніки безпеки під час виконання робіт.
Фрагментарне виконання робіт за інструкцією і з допомогою вчителя без їх оформлення.
Фрагментарне виконання робіт за інструкцією і з допомогою вчителя без належного їх оформлення
Виконання робіт за інструкцією і з допомогою вчителя з неповним( фрагментарним) їх оформленням.
2 Середній Виконання робіт за інструкцією і з допомогою вчителя з частковим, але послідовним їх оформленням без висновків.
Виконання робіт за інструкцією і з допомогою вчителя за їх повним оформленням без висновків.
3 Достатній Виконання робіт за інструкцією з їх належним оформленням та формулюванням висновків з допомогою вчителя; звернення за консультацією до вчителя.
Виконання робіт за інструкцією з їх оформленням та самостійним формулюванням неповних висновків; звернення за консультацією до вчителя.
Виконання робіт за інструкцією з їх оформленням та самостійним формулюванням нечітких висновків.
4 Високий Виконання робіт за інструкцією з їх оформленням та самостійним формулюванням чітких висновків.
Ретельне виконання робіт за інструкцією з їх оформленням та самостійним формулюванням логічно побудованих висновків відповідно до мети роботи.
Ретельне виконання робіт за інструкцією з їх оформленням та самостійним формулюванням обгрунтованих висновків.
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1   Тема: Визначення деяких органічних молекул та їх властивостей.   Мета: навчитися визначати властивості органічних молекул в живих об'єктах; ознайомитись з якісними реакціями на них (ліпіди, полісахариди).   Обладнання: шматочки білого хліба, яблука, бульби картоплі, насіння олійних культур (арахісу, волоського горіха, соняшника); пробірки, глюкоза (в таблетках), крохмаль, сахароза, олія, розчин І2 в КІ, спирт, ацетон, бензен, диетиловий ефір.     Хід роботи   І. Теоретична частина   1. Якісна реакція на крохмаль. При взаємодії крохмалю з йодом утворюються комплексні сполуки, забарвлені в синій колір. Якщо їх нагрівати, забарвлення зникає, але з'являється при охолодженні, що свідчить про утворення нестійких комплексів з крохмалем. Тобто наявність крохмалю легко визначити за якісною реакцією з розчином йоду.   2. Розчинність ліпідів. Характерною особливістю ліпідів є їх розчинність у неполярних розчинниках (ацетон, бензен, ефір) та нерозчинність у воді.   Критерії оцінювання виконання лабораторних і практичних робіт - Инвестирование - 1 Критерії оцінювання виконання лабораторних і практичних робіт - Инвестирование - 2 Класифікація речовин за характером взаємодії з водою     ____________________ ____________________  
          Лабораторна робота №1
         
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата
Розроб.         Літера Аркуш Аркушів
Перевір. Матвієнко          
         
Н.контр.      
Затв.      
Критерії оцінювання виконання лабораторних і практичних робіт - Инвестирование - 3 Якщо до ліпідів додати спиртовий розчин, утвориться емульсія. Найдрібніші ліпідні краплі, зважені в розчині, відбивають світ­ло. Внаслідок цього емульсія здається білою.   II. Практична частина   Дослід № 1. Опис речовин. Зробіть опис речовин за їх кольором, агрегатним станом. Дані занесіть до таблиці.  
Назва Клас речовин Колір Агрегатний стан
Глюкоза      
Сахароза      
Крохмаль      
Олія      

Дослід № 2. Виявлення органічних речовин в об'єктах.

1) На підготовлені шматочки продуктів (білого хліба, картоплі та яблука, насіння волоського горіха) нанесіть піпеткою розчин І2. Як змінився колір продуктів? Результати досліджень занесіть до таблиці.

Що робили Що спостерігали
Білий хліб + І2  
 
Картопля + І2  
 
Яблуко + І2  
 
Олія + І2  
 
          Лабораторна робота №1 Арк.
         
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата

2) На підготовлений аркуш паперу (або серветку) покладіть на­сіння соняшника, арахіс, волоський горіх.

По черзі натискаючи на насінини, ми спостерігаємо на папері появу _______

__________________________________________________________________

Це свідчить про ___________________________________________________

Дослід № 3. Дослідження розчинності речовин у воді.

1) У першу пробірку помістіть глюкозу, у другу - сахарозу, у третю - крохмаль, у четверту - олію.

2) Додайте до кожної пробірки воду (якщо можливо, розчини краще нагріти). Дані спостережень занесіть до таблиці.

Що робили Що спостерігали Висновок
Глюкоза + вода    
   
   
Сахароза + вода    
   
   
Крохмаль + вода    
   
   
Олія + вода    
   
   

Дослід № 4. Дослідження розчинності ліпідів у неполярних і полярних розчинниках.

1). У чотири пробірки налийте по 0,2 - 0,3 мл. олії.

2). Додайте у першу пробірку - спирт, у другу - бензин, у третю - ацетон, у четверту - діетиловий ефір. Вміст усіх пробірок енергійно збовтайте. Свої спостереження занесіть до таблиці.

Що робили Що спостерігали Висновок
Олія + спирт    
   
   
Олія + ацетон    
   
   
Олія + бензин    
   
   
Олія + ефір    
   
   
          Лабораторна робота №1 Арк.
         
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата
У висновку зазначте: · в яких органах рослин та тварин запасаються вуглеводи та ліпіди; · яким способом можна виявити крохмаль та жири; · можливості використання знань про властивості вуглеводів та ліпідів у повсякденному житті.   Висновок: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________    
          Лабораторна робота №1 Арк.
         
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата
                                   
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2   Тема: Будова тваринної та рослинної клітини   Мета: Розглянути основні органоїди клітини, виявити риси подібності та відмінності у будові тваринної та рослинної клітини.   Обладнання: мікроскоп, предметне скло, пінцет, піпетка, покривні скельця, вода, йод, препарат шкірки цибулини, лейкопласти в картоплі, фіксований препарат з хлоропластами, фіксовані препарати тваринних клітин.   Хід роботи 1. Приготувати препарати шкірочки цибулі, розгляньте під мікроскопом і намалюйте ділянку з 4 – 5 клітин. Позначте ядро, оболонку, цитоплазму. 2. Розглянути під мікроскопом та замалювати клітини з включеннями (лейкопласти). 3. Розглянути під мікроскопом та замалювати клітини з пластидами. (хлоропласти). 4. Всі малюнки позначити   Спостереження 1) 2) 3)     5. Розглянути під мікроскопом фіксований препарат тваринної клітини. Замалювати загальну схему будови тваринної клітини, позначити органели.   Спостереження  
          Лабораторна робота №2
         
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата
Розроб.         Літера Аркуш Аркушів
Перевір. Матвієнко          
         
Н.контр.      
Затв.      
Контрольні питання.   1 Які загальні ознаки мають тваринні та рослинні клітини? 2. Які відмінні ознаки мають тваринні та рослинні клітини? Заповніть таблицю.  
Органоїди Рослинна клітина Тваринна клітина
1 оболонка    
2. цитоплазма    
3. мітохондрії    
4. ЕПС    
5. пластиди    
6. рибосоми    
7. лізосоми    
8. клітинний центр    
9. комплекс Гольджі    
10. вакуоль    
11. ядро.    

3. Яка будова ядра? Які функції виконує ядро клітини?

Висновок:

          Лабораторна робота №2 Арк.
         
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата
                                 
← Предыдущая страница | Следующая страница →