Поделиться Поделиться

Малюнок 3 - Люмінесцентний мікроскоп

Галузі використання електронного мікроскопа: _______________________________________

Принцип електронної мікроскопії : _________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Практична робота 2. «Ознайомлення з принципом фазово-контрастної мікроскопії».

Вказати основні елементи темнопільного мікроскопа

Малюнок 3 - Люмінесцентний мікроскоп - Инвестирование - 1

 
 
 
 

Рисунок 3 - Трансмісіонний електронний мікроскоп

Де використовується фазово-контрастна мікроскопія?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Що покладено в основу фазово-конрастної мікроскопії?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Практична робота 3. «Вивчення демонстраційних препаратів»

Ретельно вивчити демонстраційні препарати, результати дослідження занести до таблиці.

Назва препарату, метод фарбування Рисунок Характеристика бактерій (мікроскопічна картина)
Treponema pallidum у матеріалі від хворого ( фазово-контрастна мікроскопія)   ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________
Treponema pallidum у темному полі     ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________
Назва препарату, метод фарбування Рисунок Характеристика бактерій (мікроскопічна картина)
Виявлення Treponema pallidum у реакції не-прямої імуно-флуоресценції (РІФ)   ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________
Borrelia burgdorferi у мазку з крові хворого поворотним тифом, фарбування за Романовським-Гімзою   ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________
Borrelia burgdorferi у темному полі     ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________
Лептоспіра у темному полі     ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________

Практична робота 4. «Вивчення схеми життєвого циклу хламідій»

Уважно переглянувши відеофільм «Життєвий цикл хламідій» та таблицю, зазаначити основні стадії життєвого циклу хламідій відповідно малюнка 4 у таблиці.

Малюнок 3 - Люмінесцентний мікроскоп - Инвестирование - 2

Малюнок 4 – Життєвий цикл хламідій

Назва стадії Характеристика процесів
        _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________
        _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________
        _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________
        _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________
        _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________
        _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________
        _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________

Практична робота 5. «Вивчення препарату «Chlamydia trachomatis»

Уважно переглянувши препарат, зазначте на малюнку 5 ретикулярні та елементарні тільця.

Малюнок 3 - Люмінесцентний мікроскоп - Инвестирование - 3
______
______


Малюнок 5 - Chlamydia trachomatis - внутрішньоклітинний паразит

По закінченні роботи необхідно прибрати робоче місце.

Підпис чергового студента ______________

Підпис викладача ______________________

Практичне заняття ДАТА _______________

Тема. «ОСНОВИ АСЕПТИКИ ТА АНТИСЕПТИКИ.

ДЕЗІНФЕКЦІЯ. СТЕРИЛІЗАЦІЯ»

Питання для підготовки:

1 Чутливість мікроорганізмів до фізичних та хімічних факторів.

2 Дія фізичних факторів на мікроорганізми: фільтрація, висушування, променева енергія, ультразвук, температура.

3 Дія хімічних факторів на мікроорганізми: феноли, галогени, спирти, кислоти, луги, окиснювачі, альдегіди.

4 Дезінфекція: визначення, мета, різновиди (фізичні, хімічні методи). Контроль ефективності дезінфекції.

5 Мікробіологічні основи асептики, антисептики.

6 Стерилізація: визначення, мета, різновиди (теплові методи та їх контроль; вплив іонізуючого випромінювання; фільтрування; хімічні методи). Контроль стерильності виробів медичного значення.

Список літератури

1. Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія: підручник для студ. вищ. навч. закл. / за редакцією В.П. Широбокова. – Вінниця: Нова Книга, 2011. – С. 132 – 139.

2. П’яткін К.Д. , Кривошеїн Ю.С. Мікробіологія. – К.: Вища школа, 1992. – С..

3. Борисов Л.Б. Медицинская микробиология, иммунология, вирусология. - М.: МИА, 2001. – С. 150 - 160.

4. Коротяев А.И., Бабичев С.А. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология. – СПб., 2001. – С..

5. Поздеев О.К. Медицинская микробиология / под ред. акад. РАМН В.И.Покровского. – М.: ГЭОТАР, 2001. – С. 126 – 129.

6. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: учебник/ под ред. А.А. Воробьева. – М.:Медицинское информационное агентство, 2004. – С. 64 - 67, 92 – 99; 123 – 136; 145 – 148.

7. Руководство к лабораторным занятиям по медицинской микробиологии / под редакцией Л. Б. Борисова. – М.: Медицина, 1993. – С. .

8. Клименюк С.І., Ситник І.О., Творко М.С., Широбоков В.П. Практична мікробіологія: посібник. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – С. 50 - 59.

Практична робота 1. «Вивчення демонстрації»

Стерилізатор (мал. 6)

Малюнок 3 - Люмінесцентний мікроскоп - Инвестирование - 4 Мета використання: _________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Малюнок 6 - Стерилізатор

Апарат Коха

Мета використання:________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Автоклав (мал. 7)

Малюнок 3 - Люмінесцентний мікроскоп - Инвестирование - 5 Мета використання: ___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Температурні режими:

Тиск, атм Температура, 0С
0,5  
1,0  
1,5  
2,0  

Тести для контролю стерилізації:

Малюнок 7 - Автоклав

Піч Пастера (мал. 8)

Малюнок 3 - Люмінесцентний мікроскоп - Инвестирование - 6 Мета використання: ______________________________________________________________________________________________

Режими стерилізації при температурі:

+ 1500- 2 год.

+ 1600- 1 год.

+ 1800- 30 хв.

Малюнок 8 – Піч Пастера

← Предыдущая страница | Следующая страница →