Поделиться Поделиться

Міжнародна класифікація бактерій

1 відділ. Ціанобактерії. Раніше їх називали "синьо-зеленими водоростями". Це фототрофні (фотосинтезуючі) мікроорганізми. Фото­синтез здійснюється з виділенням кисню. Утворюють прості або роз­галужені нитки. Ціанобактерії заслуговують на увагу як продуценти харчового білка.

2 відділ. Бактерії. Цей відділ ділиться на 19 частин.

Частина 1.Фототрофні (фотосинтезуючі) бактерії. Це пере­важ­но водні бактерії, що мають клітини різної форми. В клітинах є пігменти бактеріохлорофіли і каротиноїди. До фототрофних бактерій належать пурпурні бактерії і зелені сіркобактерії. Фотобактерії поділяються на такі порядки, родини і роди:

Порядок 1. Rhodospirillales

Родина Rhodospirillaсeas Родина ChromatiaceaeI
Рід І. Rhodospirillum Рід I. Chromatium
Pід II. Rhodopseudomonas Рід II. Thiocystis
Рід III. Rhodomicrobium Рід III. Thiosarcina
Родина Chlorobiaceae Рід IV. Thiospirillum
Рід I. Chlorobium Рід V. Thiocapsa
Рід II. Prosthecochloris Рід VI. Lamprocystis
Рід III. Chloropseudomonas Рід VIII. Thidictyon
Рід IV. Pelodictyon Рід IX. Amoebobakter
Рід V. Clathrochloris Рід X. Ectothiorhodospira

Частина 2. Слизисті бактерії. Ці бактерії переміщуються ковзанням (повзучі). Слизисті бактерії поділяють на два порядки:

· Міксобактерії – це палички, що утворюють плодові тіла – нагромадження клітин, замкнених в слизі. Клітини в плодових тілах переходять у стан спокою – міксопори. Міксобактерії живуть, головним чином, у ґрунті, на рослинних залишках, які розкладаються.

· Цитофаги – це палички і нитки, що не утворюють плодових тіл. Це переважно водні бактерії, які можуть жити і в ґрунті. Таким чином, слизисті бактерії поділяються на такі порядки, родини та роди:

Порядок 1. Myxobacterales Порядок 2. Cytophagaceae
Родина I. Myxococcaceae Родина I. Cytophagaceae
Рід I. Myxococcus Рід I. Cytophaga
Родина II. Archangiaceae Рід II. Flexibacter
Рід I. Archangium Рід III.Herpetosiphon
Родина III. Cystobacteriaceae Рід IV. Flexithrix
Рід I. Cystobacter Рід V. Saprospira
Рід II. Melittangium Рід VI. Sporocytophaga
Рід III. Stigmatella Родина II. Beggiatoaceae
Родина IV. Polyangiaceae Рід I. Beggiatoa
Рід I. Polyangium Рід II. Vitroescilla
Рід II. Nannocystis Рід III. Thioploca
Рід III. Chondromyces Родина III. Simonsiellaceae
  Рід I. Simonsiella
  Рід II. Alisiella
  Родина IV. Leucotrichaceae
  Рід I. Leocothrix
  Рід II. Thiothrix

Родини і роди невизначеної належності

Рід Toxothrix

Родина Achromatiaceae Рід I. Achomatium

Родина Pelomataceae

Рід Pelomena

Рід Achroonema

Рід Peloploca

Рід Desmanthos

Частина 3.Хламідобактерії. Це, в основному, бактерії з чохлом, що вміщують оксид марганцю або окиси заліза. Хламідо­бактерії можуть бути у вигляді поодиноких клітин або ниток, рухо­мими або прикріпленими до субстрату. Живуть вони у водоймищах та зустрічаються і в ґрунті. Поділяються на такі роди:

Рід Sphaerotilus

Рід Leptothrix

Рід Lieskeella

Рід Phragmidiothrix

Рід Crenothrix

Рід Clorothrix

Частина 4.Брунькуючі й стебелькові бактерії. Вони утворюють стебла або бруньки, а також інші відростки. Поширені в ґрунті і водоймищах. Поділяються на такі роди:

Рід Hyptomicrobium Рід. Seliberia
Рід Hytomonas Рід Gallionella
Рід Pedomicrobium Рід Nevskia
Рід Caulobacter Рід Planotomyces
Рід Asticcacaulis Рід. Metallogenium
Рід Ancalomicrobium Рід Caulococus
Рід Prosthecomicrobium Рід Kusnezovia
Рід Thiodendron Рід Pasteuria
Рід Blastobacter  

Частина 5.Спірохети. Це тонкі одноклітинні бактерії, які мають спіралі довжиною від 3 до 500 мкн. Вони рухливі, ендоспор не утворюють. Деякі види патогенні. Наприклад, до спірохет відносять збудників сифілісу і поворотного тифу. Класифікуються так:

Порядок 1. Spirochaetaceae

Родина І. Spirochaetaceae

Рід I. Spirocheta

Рід II. Cristispira

Рід III. Treponema

Рід IV. Borrelia

Рід V. Leptospira

Частина 6.Спіральні та зігнуті бактерії. Це бактерії з одним або декількома завитками. Рухаються за допомогою джгутиків. Головним чином, сапрофіти, але зустрічаються і патогенні види. Поділяються на такі родини та роди.

Родина I. Spirillaceae

Рід I. Spirillum

Рід II. Campylobacter

Роди невизначеної належності.

Рід I. Bdellovibric

Рід II. Microcyclus

Рід III Pelosigma

Рід IV. Brachyarcus


Частина 7.Грамвід´ємні аеробні палички і коки. Це, переважно, рухомі палички, досить поширені в природі, серед яких є види, патогенні для рослин. До цієї групи належить багато бактерій, які є збудниками вживання харчових продуктів. Поділяються на такі родини і роди:

← Предыдущая страница | Следующая страница →