Поделиться Поделиться

Міцність та колір соломистої підстилки майже не змінюється

Гній представлений пухкою темною однорідною масою.

123. Яким чином за зовнішніми ознаками визначити напівперепрілий гній?

Міцність та колір соломистої підстилки майже не змінюється.

Гній представлений пухкою темною однорідною масою.

Солома темно-коричневого кольору, легко розривається.

Гній представлений щільною темною однорідною масою.

124. Яке мінеральне добриво є фізіологічно лужним?

KCl.

NaNO3.

CO(NH2)2.

(NH4)SO4.

125. Яке з цих добрив є комплексним?

Ca(H2PO4)2•H2O.

KNO3.

KCl.

4СaO•P2O5•CaSiO3.

126. Сапропель це:

+озерний мул;

відходи спиртової промисловості;

відходи цукрової промисловості;

торф.

127. В яких одиницях маси планують та вносять органічні добрива?

кг/га;

+т/га;

ц/га;

м3/га

128. Не входить до складу компосту:

+гіпс;

торф;

солома;

рослинні залишки.

129. З якого внесення слід розпочинати поділ мінеральних добрив за їх дефіциту?

З рядкового

з підживлення

з основного

з локального

130. Існуючі методи встановлення норм добрив:

методи: а) що ґрунтуються на використанні результатів польових +дослідів з добривами; б) балансово-розрахункові; в) комплексні; г) економіко-математичні;

балансово-розрахункові, наукові

польові, вегетаційні, лізиметричні

комплексні, математичні

131. Як повинна бути забезпечена пшениця озима елементами живлення в осінній період?

Помірно фосфорно-калійним живленням і підвищеним азотним

Помірно азотним живленням і підвищеним фосфорно-калійним

Підвищеним азотним і калійним

Низьким азотним та помірним фосфорним і калійним.

132. На які показники структури урожаю озимої пшениці впливає перше підживлення азотом у фазу кущіння?

На кількість продуктивних пагонів.

На масу 1000 зернин.

На кількість зерен у колосі.

На масу 100 зернин.

133. Яким мікродобривом доцільно обробити насіння зернобобових культур перед сівбою?

Сульфатом марганцю.

Борною кислотою.

Мідним купоросом.

Молібдатом амонію.

134. Як впливає на продуктивність гречки внесення під неї гною?

Затримується достигання насіння, збільшується вихід соломи, знижується врожайність.

Насіння достигає рівномірніше.

Покращується запилення квіточок і підвищується якість насіння.

Підвищується врожайність.

135. Які сорти ячменю повинні більше отримувати фосфорних і калійних добрив порівняно з азотними?

Пивоварні.

Кормові.

Озимі.

Ярі.

136. Коли найефективніше проводити підживлення кукурудзи?

У фазі 9–10 листків.

У фазі 3–5 листків.

У фазі цвітіння волотей.

У фазі викидання волоті.

137. Коли, якими елементами і в якій дозі проводиться перше підживлення буряку цукрового?

Відразу після змикання листків у міжряддях у дозі Р 30–40.

У фазі 2–3 пар листків дозою N30–40 .

Перед змиканням листків у рядках в дозі К25– 30.

Відразу після сходів дозою Р60–К60.

138. Які можливі негативні наслідки внесення азоту під буряк цукровий у нормах, які перевищують оптимальні?

Підсилене наростання гички, збільшення вмісту небілкового азоту, зменшення цукристості.

Збільшення цукристості, зменшення вмісту небілкового азоту, збільшення площі листків.

Збільшення вмісту небілкового азоту, зменшення листкової поверхні.

Зменшення врожайності коренеплодів, але підвищення їх цукристості.

139. До якого макроелемента найчутливіша картопля на легких ґрунтах?

До молібдену.

До бору.

До марганцю.

До магнію.

140. Яке з названих калійних добрив найефективніше для внесення під картоплю на легких ґрунтах?

Калімаг.

Калій хлористий.

30-40% калійна сіль.

Каїніт.

141. Перевага яким елементам живлення надається під час удобрення кормових і харчових ячменів?

Азоту і фосфору.

Фосфору і калію.

Азоту і калію.

Фосфору.

142. З якою метою проводиться листкова діагностика живлення зернових культур?

Для визначення потреби ґрунту у вапнуванні.

Для визначення доступних форм азоту і калію в грунті.

← Предыдущая страница | Следующая страница →