Поделиться Поделиться

Патогенні ентеробактерії. Сальмонели. Збудники черевного тифу та паратифів А і В. Морфологія та біологічні властивості. Мікробіологічна діагностика захворювань

Базові тести

1.До лікаря-інфекціоніста на прийом прийшов хворий зі скаргами на пропасницю, яка триває три дні, загальну слабкість, безсоння, погіршення апетиту. Лікар запідозрив черевний тиф. Який метод лабораторної діагностики доцільніше призначити для підтвердження діагнозу?

А. *Виділення гемокультури .

В. Виділення копрокультури.

С. Виділення уринокультури .

D. Виділення білікультури .

Е. Виділення мієлокультури.

2. Для серологічної діагностики черевнотифозного бактеріоносійства було використано діагностикум, що являє собою оброблені таніном еритроцити барана, на яких адсорбований Vі-антиген Salmonella typhi. В якій реакції буде застосовано цей діагностикум?

А. РГГА.

В. *РПГА .

С. РГА .

D. РП .

Е. РЗК.

3.При повторній постановці реакції аглютинації Відаля виявлено наростання титрів антитіл до О-антигенів S. typhi в сироватці хворого (з 1:100 до 1:400). Як слід оцінити отримані результати?

А. Раніше перехворів черевним тифом.

В. Є гострим носієм черевнотифозних мікробів.

С. Є хронічним носієм черевнотифозних мікробів.

D. *Хворіє черевним тифом.

Е. Раніше прививався проти черевного тифу.

4. Хворий з підозрою на черевний тиф поступив в інфекційну лікарню на 3-й день захворювання. Який метод мікробіологічної діагностики слід використати ?

А. Виділення збудника з ліквору.

В. Виділення копрокультури.

С. Виділення уринокультури.

D. *Виділення гемокультури..

Е. Виділення білікультури.

5.Хворому 50 років з метою лікування черевного тифу призначений левоміцетин, але на наступний день стан хворого погіршився, температура підвищилася до 39,6 С. Чим пояснити погіршення стану хворого?

А. Алергічною реакцією.

В. *Дією ендотоксинів збудника.

С. Нечутливістю збудника до левоміцетину .

D. Приєднанням вторинної інфекції .

Е. Реінфекцією.

6.В анотації до препарату указано, що він містить антигени збудника черевного тифу, адсорбовані на стабілізованих еритроцитах барана. З якою метою використовують цей препарат?

А. Для серологічної ідентифікації збудника черевного тифу.

В. Для виявлення антитіл в реакції зв'язування комплементу.

С. Для виявлення антитіл в реакції Відаля.

D. Для виявлення антитіл в реакції затримки гемаглютинації.

Е. *Для виявлення антитіл в реакції непрямої гемаглютинації.

7.Ефективна діагностика носійства збудників кишкових інфекцій ґрунтується на виявленні антитіл до певних антигенів бактерій в реакції непрямої гемаглютинації. Який стандартний препарат слід застосувати у цій реакції?

А. *Еритроцитарні діагностикуми з адсорбованими антигенами бактерій.

В. Антитіла проти імуноглобулінів основних класів .

С. Моноклональні антитіла.

D. Монорецепторні діагностичні сироватки.

Е. Еритроцити барана й гемолітичну сироватку.

8. Хворий поступив в інфекційну лікарню на 8-й день зі скаргами на головний біль, недомагання, слабкість. Для серологічного дослідження взято кров. При проведенні реакція аглютинації Відаля встановлено, що вона позитивна в розведенні 1:200 з О-діагностикумом черевного тифу. Який діагноз можна встановити на підставі цього дослідження?

А. Лептоспіроз .

В. Дизентерія .

С. *Черевний тиф .

D. Холера .

Е. Туберкульоз.

9. У хворого з підозрою на черевний тиф протягом двох тижнів захворювання лабораторний діагноз не був встановлений. Який матеріал треба направити до лабораторії для бактеріологічного дослідження на третьому тижні?

А. Промивні води шлунку .

В. Харкотиння .

С. Слиз з носу .

D. Слиз з зіву.

Е. *Фекалії, та сечу.

10. 3 крові хворого виділена культура збудника черевного тифу. Які культуральнi властивості характерні для цього збудника?

А.Утворення колоній червоного кольору на середовищі Ендо.

В. *Утворення безбарвних або блідо-рожевих колоній на середовищі Ендо та Плоскірєва.

С. Утворення безбарвних колоній на середовищі вісмут-сульфіт агар.

D. Утворення гемолізу на кров’яному агарі.

Е. Утворення ніжної плівки на лужній лептонній воді.

11. Хворому з підозрою на черевний тиф лікар-інфекціоніст призначив бактеріологічне дослідження крові. Доцільність цього призначення пояснюється тим, що на першому тижні захворювання тифо-паратифами спостерігається

А. Септицемія .

В. Токсинемія.

С. *Бактеремія.

D. Септикопіємія .

Е. Вірусемія.

12.Пацієнт звернувся до лікаря на другому тижні хвороби, яка за клініко-епідеміологічними даними нагадувала тифо-паратифозне захворювання. Лікар вирішив підтвердити діагноз шляхом виявлення специфічних антитіл. Які препарати слід використовувати для цієї мети?

А. *Діагностикуми.

В. Діагностичні сироватки .

С. Мічені сироватки.

О. Моноклональні антитіла.

Е. Адсорбовані монорецепторні сироватки.

13.Маючи на увазі скарги хворого, дані про едідситуацію та об’єктивного обстеження, лікар виставив попередній клінічний діагноз „Черевний тиф” і направив матеріал для дослідження в бактеріологічну лабораторію. Хворий хворіє 2 доби. Яким методом мікробіологічної діагностики можливо підтвердити діагноз даного хворого?

А. Серологічним.

В. Мікроскопічним.

С. *Бактеріологічним.

D. Біологічним.

Е. Алергологічним.

14. Для серологічної діагностики черевного тифу використовують реакцію Відаля. Який механізм взаємодії антигенів та антитіл лежить в її основі?

А. Іммобілізація бактерій .

В. Преципітація .

С. Бактеріоліз .

D. Гемоліз .

Е. *Аглютинація.

15. Для серодіагностики черевного тифу ставлять реакцію, при якій до різних розведень сироватки хворого добавляють діагностикуми трьох видів мікроорганізмів і результат якої оцінюють по наявності осаду із склеєних бактерій. Ця реакція має назву реакція

А. Райта.

В. Борде-Жангу .

С. Вассермана .

D. *Відаля .

Е. Асколі.

16. Хворий поступив в інфекційну клініку з попереднім діагнозом "Черевний тиф?". Відчуває себе хворим протягом трьох днів. Використання, якого метода, дасть змогу підтвердити діагноз?

А. *Виділення гемокультури .

В. Виділення копрокультури .

С. Виділення уринокультури .

D. Виділення білікультури .

Е. Виділення розеолокультури.

Крок 2006-2007

1 Хворий госпіталізований з попереднім діагнозом “черевний тиф?”.

Яке живильне середовище з перерахованих можна використовувати для

виділення гемокультуры?

A*Жовчний бульйон

BМПБ

C Жовточно-сольовий агар

DКров'яний агар

EСередовище Левенштейна-Йенсена

2 Для серодіагностики черевного тифу ставлять реакцію, при якій до різних

розведень сироватки хворого добавляють діагностикуми трьох видів

мікроорганізмів. Результат реакції оцінюють по наявності осаду із склеєних

бактерій. Який механізм взаємодії антигену та антитіл має місце в цій реакції?

A* Аглютинація

BЛізис

CБактеріоліз

DГемоліз

EПреципітація

3 До бактеріологічної лабораторії доставлено сироватку крові хворого з підозрою

на черевний тиф. Для постановки реакції Відаля з метою серодіагностики

черевного тифу як антиген слід використати:

A*Черевнотифозний діагностикум

BІмунну діагностичну сироватку до збудника черевного тифу

CЖиву чисту культуру сальмонел

DЕритроцитарний сальмонельозний діагностикум

EСироватку крові хворого

4 В серологічній лабораторії досліджується кров хворого з попереднім діагнозом:

“черевний тиф”. Через який час від початку більшості інфекцій може бути

ефективним серологічний метод діагностики інфекційних захворювань?

A*Через тиждень

BЧерез 3 доби

CЧерез 12 годин

DЧерез місяць

EВід самого початку захворювання

5 У бактеріологічній лабораторії проводиться дослідження виділеної з крові

хворого з підозрою на черевний тиф чистої культури бактерій. Яку серологічну

реакцію слід поставити з метою вивчення її антигенної структури?

A*Аглютинації

BПреципітації

CРЗК

DІФА

EФлокуляції

Тема №42

← Предыдущая страница | Следующая страница →