Поделиться Поделиться

Швидкість розвитку втоми від частоти подразнення

Час роботи, хв. Кількість разів підняття ваги за1 хвилину
 
 
 
 

Після 5-хвилинного відпочинку повторюють дослід, збільшивши частоту ударів метронома до 100 за хвилину. Відмічають час розвитку втоми у таблиці 49.

Таблиця 49

Швидкість розвитку втоми від частоти подразнення

Час роботи, хв. Кількість разів підняття ваги за1 хвилину
 
 
 
 

Порівняйте ергограми, час розвитку втоми.

ВИСНОВОК :_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІІ. Визначення залежності швидкості розвитку втоми від навантаження. За участю іншого досліджуваного записати ергограму при навантаженні 20 кг і частоті подразнення 100 ударів метронома за 1хв. Після 5-хвилинної перерви записати ергограму при навантаженні 3 кг і такій самій частоті подразнення.

Порівняти час настання втоми і характер ергограм. Обчислити роботу (у джоулях) за формулою: А = Рh, де Р – маса ваги (кг); h – сумарна висота підйому (см), обчислена за ергограмою (підсумовують висоту всіх підйомів). Визначити тривалість роботи при різному навантаженні. Характеристики роботи записати в таблицю 50 для переводу в джоулі величину роботи у кілограмах на сантиметр множать на коефіцієнт 9,807.

Таблиця 50

Характеристики роботи

Частота подразнення Маса навантаження, кг Сумарна висота підйому ваги, см Робота, Дж Тривалість роботи, хв
         
         
         
         

ВИСНОВОК :____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Робота 13. 2. Динамометрія

Мета досліду: Познайомитися з методом оцінки функціонального стану м’язів людини.

Для роботи необхідні: динамометр

Хід роботи. Для визначення сили м’язів користуються ручним динамометром. Запропонувати піддослідному, сидячи на стільці, зробити максимальне стискання динамометра кистю правої і лівої рук окремо. Повторити вимірювання тричі. Записати дані до таблиці 51.

Примітка: За даними вчених, у людини в віці 20-25 років сила м’язів коливається в таких межах (в кг):

Чоловіки Жінки

Права рука 25 – 57 16,5 – 38,5

Ліва рука 21 – 53 14 – 36

Таблиця 51

Визначення сили м’язів людини

Піддослідні ПІБ, вік Поза Сила м’язів, кг
правої руки лівої руки
     
     
     

Середні дані

ВИСНОВОК :____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Контрольні питання :

1. Вкажіть властивості скелетних м’язів.

2. Який існує механізм м’язового скорочення?

3. Яке скорочення м’язів називають ізотонічним та ізометричним?

4. Вкажіть фактори, від яких залежить сила м’язів.

5. Що таке сила м’язів? Як визначається сила м’язів?

6. Що таке робота м’язів? В яких одиницях вона вимірюється?

7. Що таке втома м’язів? З чим вона пов’язана?

8. Які існують теорії втоми м’язів?

9. Вкажіть властивості гладеньких м’язів.

10. Як впливає адреналін і ацетилхолін на збудження гладеньких м’язів?

11. Вкажіть показники, що свідчать про збудливість м’яза.

← Предыдущая страница | Следующая страница →