Поделиться Поделиться

ІІІ. Домашнє завдання. 1. У досліді з дослідження спадковості ознаки забарвлення віночка у гороху посівного (Pisum sativum L.) виявлено: варіант 1) 3450 і 1115; варіант 2) 3620 і

1. У досліді з дослідження спадковості ознаки забарвлення віночка у гороху посівного (Pisum sativum L.) виявлено: варіант 1)3450 і 1115; варіант 2)3620 і 1129; варіант 3)6420 і 1834; варіант 4)6520 і 2312; варіант 5)4312 і 1078; варіант 6)3560 і 1200 рослин з жовтим і червоним віночком, відповідно. Обчислите, чи відповідає даний розподіл першому закону Менделя?

2. В результаті схрещування гібридів другого покоління рослин петунії гібридної (Petunia × hybrida hort.) між собою було отримано: варіант 1)680 і 630; варіант 2)530 і 500; варіант 3)680 і 760; варіант 4)720 і 689; варіант 5)812 і 724; варіант 6)918 і 840 рослин з білими і фіолетовими квітками, відповідно. Теоретичне відношення ознак 1:1. Чи підтверджується воно?

3. Дані два емпіричні розподіли кількості суцвіть на рослинах календули лікарської (Calendula officinalis L.). Чи входять ці варіанти до однієї сукупності?

Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 Варіант 4 Варіант 5 Варіант 6
х1 х2 х1 х2 х1 х2 х1 х2 х1 х2 х1 х2

4. Перевірити на нормальність наступну вибірку: а) методом САО і б) методом розмаху.

Варіант 1 80, 73, 77, 80, 72, 76, 76, 70, 72, 64, 66, 77
Варіант 2 79, 77, 82, 78, 74, 68, 82, 82, 76, 63, 81, 74
Варіант 3 78, 76, 75, 64, 77, 88, 77, 75, 84, 91, 82, 80
Варіант 4 79, 78, 81, 68, 68, 92, 73, 68, 70, 77, 82, 81
Варіант 5 66, 68, 84, 69, 80, 80, 75, 71, 74, 78, 60, 69
Варіант 6 77, 78, 74, 82, 80, 80, 81, 72, 79, 71, 67, 63

5. У партії насіння петунії гібридної (Petunia × hybrida hort.) зустрічається несхоже насіння. Обчислити теоретичні частоти і критерій Колмогорова даного розподілу.

Кількість несхожого насіння Варіант Варіант Варіант 3 Варіант 4 Варіант Варіант 6
Всього

6. У партії насіння петунії гібридної зустрічаються домішки амаранту хвостатого (Amaranthus caudatus L.). Обчислити теоретично очікувану кількість насіння амаранту і критерій Колмогорова.

Варіанти Кількість партій насіння петунії з домішками насіння амаранту
Варіант 1
Варіант 2
Варіант 3
Варіант 4
Варіант 5
Варіант 6

Лабораторне заняття № 8

Тема: статистичні помилки.

Розподіл t Ст’юдента.

Обчислення критерію достовірності різниці

Мета роботи: ознайомитися з основними методами розраховувати помилки середньої арифметичної, показника точності досліду; навчиться обчислювати довірчий інтервал для середньої арифметичної генеральної сукупності за допомогою критерію Ст’юдента за різних рівнів значущості, а також знаходити критерій достовірності різниці.

Матеріали й устаткування: калькулятор, лінійка, ваги, навчальні посібники, методичний матеріал, гербарні зразки рослин.

← Предыдущая страница | Следующая страница →