Поделиться Поделиться

Практичне заняття №1

Тема: Діагностика фізичного здоров'я.

Мета заняття: освоїти методику визначення основних показників фізичного здоров'я та виявлення адаптаційних можливостей людини.

Матеріальне оснащення: сантиметрова стрічка, тонометр, фонендоскоп, секундомір (годинник з секундною стрілкою), методичні вказівки до проведення практичної роботи,

1.Теоретична частина

1. Поняття про здоров’я людини.

2. Поняття про фізичне здоров'я, його місце в пірамідальній системі організації людини.

3. Фактори, що визначають фізичне здоров'я.

4. Основні принципи формування фізичного здоров'я.

2. Практична частина

Хід роботи:

Завдання 1. Дати оцінку свого здоров'я за показниками основних систем організму.

Антропометричні дані

Мої показники: Нормальні показники:
Зріст - Вага - Окружність грудної клітки -   Моя нормальна вага повинна бути: - за номограмою =   Практичне заняття №1 - Инвестирование - 1
ІК-1 =вага(г) / зріст(см)=     ІК-2 = вага(кг)/ зріст2(м) =   За індексом Брока =     ІК-1 для чоловіків = 370 - 400 г / см для жінок = 325 - 375 г / см     ІК-2: 20-25 – норма (ідеально - 22) 25-30 - надмірна вага більше 30 - ожиріння менше 19 - недостатня вага    

Показники серцево-судинної системи:

Пульс(Р) = Тест Руфье : Р1(у спокої) = Р2 (після фізичного навантаження)= Р3 ( через 1хв. після навантаження)= ТР = (Р1 + Р2 + Р3 - 200)/ 10 =   АТ =   Р (у дорослих) =   ТР = 0-3 - прекрасний стан с.с.с. 3,1-6 - хороший стан 6,1-9 - задовільний 9,1-12 - стан напруги більше 12 - поганий стан, терміново звернутися до лікаря     АТ (у дорослих) =

Показники дихальної системи:

Частота дихання =   Затримка дихання на видиху (контрольна пауза по К. Бутейко)= ЧД (у дорослого) =   КП = менше 20 сек.- погано 20-40 сек. - задовільно 40-60 сек. - добре більше 60 сек. - відмінно.

Висновок :


Завдання №2. Оцінити рівень здоров’я за суб’єктивними показниками самоконтролю.

Оцінка суб’єктивних показників рівня здоров’я

(за В.А.Доскіним і Є.Г.Меркіним)

Показ-ники Оцінка
Само-почуття О1= Відчуття фізич-ного і духовного піднесення, ра-дості, бадьорос-ті, бажання працювати Почуваєш се-бе бадьорим, впевненим, добре працю-ється. Життя сприймається оптимістично Робота сприй-мається нор-мально, але день сприйма-ється як звичайний Стан незадо-вільний, в’ял-лість, слаб-кість, пригні-чення, немає бажання вико-нувати будь-яку роботу. Стан поганий, майже хворобливий
Сон О2= Глибокий сон, достатньої трива лості (6-8 год.), легке засипання, відчуття бадьо-рості, свіжості після пробуд-ження Тривалість сну – звичай-на, можливі короткі сно-видіння, са-мопочуття після пробуд ження добре Неглибокий сон з пробуд-женнями, тривалість його менша норми, після сну– відчуття недосипання Короткий або неспокійний сон з непри-ємними сно-видіннями, важке заси-пання, стан апатії, розби-тості вранці Дуже важке засипання, поверхневий сон, вранці відчуття важкості в голові, головний біль, пригніченість
Апетит О3= Відмінний апетит, відчувається гостра потреба в їді, прийняття їжі викликає задоволення Апетит доб-рий, проте гострого відчуття потреби в їжі не відчува-ється Бажання поїсти з’являється у відведені для прийняття їжі години Апетиту немає, від споживання їжі не відчувається задоволення Апетит повністю відсутній, відмова від їжі
Праце-здатність О4= Дуже добра, в будь-якому ви-ді діяльності висока продук-тивність, від-сутнє почуття втоми Працюється нормально Завдання виконуються, але без емоційного піднесення Хаотичність, невпорядкованість роботи, заплановане виконується, але відчува-ється незадо-воленість собою і зробленим Погана праце-здатність

Інтегральна оцінка рівня здоров’я (ІО) = (О1234) / 4 =

Висновок про рівень здоров’я( відповідно наступним критеріям):

1 – дуже поганий;

2 – поганий;

3 – задовільний;

4 – добрий;

5 – відмінний.

Завдання 3: Визначити свій адаптаційний потенціал (за методикою Р. М. Баєвського, 1988).

Адаптація -

Мої показники для визначення адапційного потенціалу (АП):

ЧП — частота пульсу за 1 хвилину -

АТС — артеріальний тиск систолічний -

АТД — артеріальний тиск діастолічний -

В — вік (кількість повних років) -

МТ — маса тіла (кг) -

Р — зріст (см) -

АП = 0,011(ЧП) + 0,014(АТС) + 0.008(АТД) + 0,014(В) + 0,009(МТ) — 0,009(Р) — 0,27 =

Висновок:

Завдання №4. Визначити свій біологічний вік (БВ) як показник кількості здоров'я (за методом В. П. Войтенко):

Батарея тестів Результати виміру
1. АТС- артеріальний тиск систолічний 2. АТП- артеріальний тиск пульсовий = АТС – АТД(артеріальний тиск діастолічний) 3. ЗДВ -тривалість затримки дихання на вдиху 4. СБ -статичне балансування 5. СОЗ - Індекс самооцінки здоров'я
 1. Чи турбує Вас головний біль?
 2. Чи можна сказати, що Ви легко прокидаєтеся від будь-якого шуму?
 3. Чи турбує Вас біль в ділянці серця?
 4. Чи вважаєте Ви, що у Вас погіршав зір?
 5. Чи вважаєте Ви, що у Вас погіршав слух?
 6. Чи намагаєтеся Ви пити тільки кип'ячену воду?
 7. Чи турбує Вас біль в суглобах?
 8. Чи поступаються Вам молодші місце в міському транспорті?
 9. Чи впливає на Ваше самопочуття зміна погоди?
 10. Чи бувають у Вас періоди, коли через хвилювання Ви втрачаєте сон?
 11. Чи турбує Вас закріп?
 12. Чи турбує Вас біль в області печінки (у правому підребер'ї)?
 13. Чи бувають у Вас запаморочення?
 14. Чи стало Вам зосереджуватися важче, ніж в минулі роки?
 15. Чи турбує Вас послаблення пам'яті, забудькуватість?
 16. Чи відчуваєте Ви в різних ділянках тіла оніміння, поколювання, "повзання мурашок"?
 17. Чи турбує Вас шум або дзвін у вухах?
 18. Чи тримаєте Ви для себе в домашній аптечці один з наступних медикаментів : валідол, нітрогліцерин, серцеві краплі?
 19. Чи бувають у Вас набряки на ногах?
 20. Чи довелося Вам відмовитися від деяких блюд?
 21. Чи буває у Вас задишка при швидкій ходьбі?
 22. Чи турбує Вас біль в області попереку?
 23. Чи доводиться Вам вживати з лікувальною метою яку-небудь мінеральну воду?
 24. Чи можна сказати, що Ви стали легко плакати?
 25. Чи буваєте Ви на пляжі?
 26. На даний час Ви такіж працездатні, як і раніше?
 27. Чи бувають у Вас такі періоди, коли Ви почуваєте себе радісно збудженим, щасливим?
 28. Як Ви оцінюєте стан свого здоров'я?
  6. МТ - маса тіла 7. КВ - календарний вік   8. БВ - біологічний вік (років) Чоловіки: БВ= 27,0+0,22 АТС- 0,15 ЗДВ+ 0,72 СОЗ- 0,15 СБ Жінки: БВ= -1,46+0,42АТП+0,25МТ+ 0,70 СОЗ- 0,14 СБ     9. НБВ - належний біологічний вік (років) Чоловіки: НБВ = 0,629 КВ + 18,6 Жінки: НБВ = 0,581 КВ + 17,3    
___________мм.рт.ст ___________мм.рт.ст ___________сек. ___________сек. Бали_________     ___________кг ___________років.   БВ=     НБВ =

Висновок (про ступінь старіння і загальний рівень свого здоров'я):

← Предыдущая страница | Следующая страница →