Публикации: Банковское дело страница - 134

Види банків. Особливості діяльності комерційних банків

Своєрідність банківських систем зумовлена великою кількістю банків, що функціонують у тій чи іншій країні. У загальному банки - це фінансові установи, що здійснюють різноманітні види операцій з грошима, цінними паперами та надають фінансові послуги суб'єктам... [читать дальше]

Зарубіжний досвід формування правових основ боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму

Легалізація коштів є комплексною проблемою, що включає питання розробки відповідного законодавства та його реалізації у правозастосовній практиці, певні адміністративні рамки, моральні аспекти. Механізми відмивання надзвичайно різноманітні й охоплюють різні за... [читать дальше]

Зміст приміток до фінансової звітності

Примітки - це джерело додаткової інформації для розкриття та уточнення суми, змісту та класифікації операції, до якої вони відносять. Усі примітки мають доводити до відома користувачів фінансової звітності не лише суми, а й методи їх розрахунків та оцінки. Примітки є... [читать дальше]

14.2. Неторговельні операції банків в іноземній валюті

Згідно з чинним законодавством України, національна валюта є єдиним засобом платежу на території України. Разом із тим нерезидентам і резидентам України дозволено проводити деякі розрахунки в іноземній валюті без одержання індивідуальних ліцензій від Національного... [читать дальше]

Грошова реформа 1996 р.- введення гривні

Заклики до введення в обіг гривні лунали від часу прийняття Декларації про державний суверенітет у 1991 р. Найбільш серйозно до цього поставилися в 1995 р., проте реформу відклали. Зменшення розмірів спаду виробництва, суттєве зниження інфляції, стабілізація валютного курсу... [читать дальше]

Особливості розвитку грошей та банківництва на українських землях в епоху античності

Історія грошового обігу та банківництва на українських землях відображає загальні закономірності виникнення і розвитку грошового господарства епохи античності, насамперед стародавніх Греції та Риму. Одначе, разом із загальними тенденціями, їй характерні свої... [читать дальше]

Загальна оцінка фінансового стану підприємства

Загальна оцінка фінансового стану підприємства відображає підсумки аналітичної фінансової роботи та надається на основі порівняння результатів вертикального (аналіз структури фінансових звітів та структури складових елементів їхніх частин) і горизонтального... [читать дальше]

Особливості діяльності комерційних банків

Близько 10 000 комерційних банків забезпечують ефективне функціонування банківської системи США. Приблизно 2/3 з них є банками штатів, тобто приватними банками, діючими згідно до чартеру штату. Решта одержує чартери від федерального уряду, тобто є національними банками. До... [читать дальше]

Банк Англії й виникнення центрального емісійного банку

Як було зазначено вище, виникнення приватних і центральних емісійних банків в основному визначалося фінансовою діяльністю ювелірів-банкірів Лондона. Це також пов'язано з розширенням меж державного кредиту. Для повної оцінки значення залежності поміж банківською... [читать дальше]