Рубрика: Банковское дело страница - 112

Принципи банківського кредитування

Одним із визначних елементів методологічної основи кредитної діяльності, суб'єктами якої є банківські установи, виступають принципи кредитування. Принципи банківського кредитування визначають найважливіші умови функціонування банківського кредиту і покликані... [читать полностью]


Аналіз собівартості металопродукції

В умовах самофінансування, внутрішньогосподарського та комерційного розрахунків металургійне підприємство повинно додержуватися всеохоплюючого режиму економії, запорукою якого є контроль за дотриманням завдань із собівартості металопродукції й вивчення... [читать полностью]


Архітектура Intranet-система

Виникнення і впровадження в широку практику високорівневих служб Всесвітньої мережі мереж - Internet (e-mail, ftp, telnet, Gopher, WWW тощо), природно, вплинуло на технологію створення корпоративних інформаційних систем і породило напрям, відомий тепер як Intranet. Інформаційна Intranet-система... [читать полностью]


СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ

Успіхи європейської валютної системи органічно вписувалися в тканину безпрецедентного підйому західноєвропейської інтеграції в другій половині XX ст. Разом з тим у міру здійснення "проекту-1992" ставало зрозумілим, що співробітництво держав - членів ЄС у валютній... [читать полностью]


Передумови ефективного банківського нагляду.

Ефективна система банківського нагляду повинна базуватися на певних зовнішніх елементах чи передумовах. Хоча дані передумови у своїй більшості знаходяться за межами прямої юрисдикції органів нагляду, вони безпосередньо впливають на ефективність нагляду на практиці... [читать полностью]


Банківська система Угорщини

Австрійський національний банк (далі - ЛНБ) заснований патентом імператора 1 червня 1816 року. Це було зумовлене необхідністю створення незалежного банкіра уряду для подолання інфляційних процесів, викликаних Наполеонівськими війнами. Банківський акт 1862 року був... [читать полностью]


Видача індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон

Видача індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон здійснюється на підставі Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон, яка затверджена постановою правління Національного банку України від 16.03.1999 № 122... [читать полностью]


Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 40, ст.364 ) (Вводиться в дію Постановою ВР N187/94-ВР від 23.09.94, ВВР, 1994, N 40, ст.365 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами N184/96-ВРвід 07.05.96, ВВР, 1996, N28, ст. 135N1034-ХІУвід 10.09.99, ВВР, 1999, N 44, ст.390 N1559-ІІІ від 16.03.2000, ВВР, 2000, N 22, ст.172N 762-ІУвід 15.05.2003... [читать полностью]


Моніторинг кредитних операцій банку

На четвертому етапі після видачі кредиту банк приступає до здійснення кредитного моніторингу і до контролю за якістю кредитного портфеля. Одне з основних завдань банку - постійний моніторинг кредитного портфеля, котрий охоплює всі етапи - від підготовки документів і... [читать полностью]


ОСОБЛИВОСТІ ОПЕРАЦІЙ З НАДАННЯ І ПОГАШЕННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ КРЕДИТІВ

Питання: 7.1. Методи кредитування клієнтів банку. 7.2. Форми позичкового рахунку. 7.3. Окремі види кредитних операцій. У ринковій економіці основною формою кредиту є банківський кредит. Кредитування суб'єктів господарювання і громадян є однією з найважливіших функцій банків... [читать полностью]


Популярные публикации

Банковское дело Банковское дело Банковское дело Банковское дело Банковское дело Банковское дело Банковское дело Банковское дело Банковское дело Банковское дело Банковское дело Банковское дело Банковское дело Банковское дело Банковское дело Банковское дело Банковское дело Банковское дело Банковское дело Банковское дело Банковское дело Банковское дело Банковское дело Банковское дело Банковское дело