Публикации: Банковское дело страница - 2

Платіжна система виконання бюджетів

Центральний банк зазвичай веде рахунки уряду (чи принаймні консолідований рахунок) і рахунки фінансових інститутів, через те він може функціонувати як розрахунковий банк, через рахунки в якому здійснюються перекази поміж державою і фінансовими інститутами з метою... [читать дальше]

Порядок видачі резидентам індивідуальних ліцензій на переказування за межі України іноземної валюти з метою надання резидентом позики в іноземній валюті нерезиденту

1.1. Резидент для отримання ліцензії подає до Департаменту такі документи: а) заяву про видачу ліцензії згідно з додатком 6 до цього Положення; б) виписку (витяг) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців чи її (його) копію, засвідчену... [читать дальше]

Операції банків з векселями

При вивченні даної теми студенти повинні ознайомитися з характеристикою векселів, їх класифікацією та організацією вексельного обігу в Україні. Основну увагу варто звернути на операції банку у сфері вексельного обігу. Зокрема необхідно розглянути кредитні операції... [читать дальше]

Заборона власнику істотної участі в банку використовувати право голосу придбаних акцій (паїв).

Національний банк має право тимчасово, до усунення порушення, заборонити власнику істотної участі в банку використовувати право голосу придбаних акцій (паїв) у разі грубого чи систематичного порушення ним вимог "Закону про банки і банківську діяльність" чи... [читать дальше]

Управління залученим капіталом комерційного банку

Комерційний банк відкриває клієнту строковий чи ощадний депозитний рахунок на підставі таких документів: - депозитної угоди; - картки зі зразками підписів та відбитком печатки (для юридичних осіб); - паспорта чи документа, що його замінює, і зразка підпису (для фізичних... [читать дальше]

Філійна мережа комерційного банку

Філія банку - відокремлений структурний підрозділ банку, що не має статусу юридичної особи і здійснює банківську діяльність від імені банку. Підрозділ банку - структурна одиниця банку, що не має статусу юридичної особи і виконує функції, визначені банком. Філії банків... [читать дальше]

Аналіз використання виробничої потужності підприємства

Кількісні та якісні характеристики технічних і технологічних ресурсів металургійного підприємства обумовлюють його виробничу потужність. Виробнича потужність підприємства - це його потенційні можливості з виконання операційної діяльності. Вона розраховується як... [читать дальше]

Унесення змін та/чи доповнень до умов експортного акредитива

2.1. Коли бенефіціар, отримавши повідомлення з умовами акредитива, виявив розбіжності з умовами договору, то він має право звернутися до уповноваженого (авізуючого та/чи виконуючого) банку бенефіціара з проханням надіслати повідомлення до іноземного банку-емітента чи... [читать дальше]

Розрахунки із застосуванням розрахункових чеків, акредитивів

Під час здійснення безготівкових розрахунків у формі розрахункових чеків використовується такий платіжний інструмент, як розрахунковий чек. Розрахунковий чек - це розрахунковий документ, що містить нічим не обумовлене письмове розпорядження власника рахунку... [читать дальше]