Поделиться Поделиться

Передумови ефективного банківського нагляду.

Ефективна система банківського нагляду повинна базуватися на певних зовнішніх елементах чи передумовах. Хоча дані передумови у своїй більшості знаходяться за межами прямої юрисдикції органів нагляду, вони безпосередньо впливають на ефективність нагляду на практиці. Там, де є недоліки, органи нагляду повинні доводити до відома уряду інформацію про дані недоліки, а також про фактичні чи потенційні негативні наслідки для цілей, що поставлені перед наглядовими органами.

Наглядові органи мають також вживати заходів, що є частиною їх звичайної діяльності. Дані зовнішні елементи включають: -- надійні та стабільні макроекономічні принципи;

- добре розвинуту державну інфраструктуру;

- ефективну ринкову дисципліну;

- механізми для забезпечення відповідного рівня системного захисту (чи державну систему захисту).

Надійні макроекономічні принципи мають стати основою стабільної банківської системи. Це питання не належить до компетенції органів банківського нагляду, однак вони повинні реагувати, коли розуміють, що наявні принципи підривають безпеку та надійність банківської системи.

Добре розвинута державна інфраструктура потребує включення таких елементів, які, коли їх не забезпечити належним чином, можуть сприяти послабленню фінансових систем та ринків чи заважати їх подальшому розвитку:

- систему торгового права, включаючи закони про акціонерні товариства, банкрутство, договірні відносини, захист прав споживача та приватну власність, яка послідовно застосовується та забезпечує механізм для справедливого врегулювання спорів;

- всебічні та добре визначені принципи та правила бухгалтерського обліку, які визнаються міжнародною спільнотою;

- систему незалежних аудиторських перевірок для значних за розміром компаній з метою забезпечення можливості для користувачів фінансових звітів, включаючи банки, незалежного підтвердження того, що звіти містять достовірну і точну інформацію про фінансовий стан компанії і підготовлені згідно до встановлених принципів бухгалтерського обліку аудиторами, які несуть відповідальність за свою роботу;

- ефективну та незалежну судову систему, а також добре відрегульовані облік, аудит та право;

- чітко визначені головні правила та незалежний нагляд за іншими фінансовими ринками, а також у випадках, коли це потрібно, за їх учасниками;

- надійну та ефективну платіжну і розрахункову системи для проведення фінансових операцій, якими контролюються ризики контрагента.

Ефективна ринкова дисципліна залежить частково від достатніх потоків інформації учасникам ринку, відповідних фінансових стимулів для винагороди установ з належним менеджментом, а також передбачення механізмів відповідальності інвесторів за наслідки прийнятих ними рішень. Серед питань, що потребують вирішення, стоять питання корпоративного управління та питання забезпечення отримання інвесторами і кредиторами точної, важливої, прозорої та вчасної інформації від позичальників. Коли влада задля досягнення цілей державної політики намагатиметься впливати чи втручатися у прийняття комерційних рішень, особливо рішень про кредитування, ринкові сигнали можуть бути викривлені, а дисципліна підірвана. За таких обставин важливо, щоби у разі надання гарантій відносно такого кредитування, інформація про них розкривалась і передбачались заходи для здійснення компенсацій фінансовим установам у випадку, коли такі кредити стають недієвими.

Прийняття на відповідному рівні рішення відносно системного захисту є політичним питанням відповідних органів влади (включаючи центральний банк), особливо у випадках, коли це може призвести до зобов'язань відносно виділення державних коштів. Органи нагляду мають виконувати відповідну роль у разі, коли вони володіють повною інформацією відносно установ, залучених до цього процесу. Важливо зробити чітке розмежування поміж такою роллю системного захисту (чи мережею захисту) та щоденним наглядом за платоспроможними установами. У процесі вирішення системних питань необхідно розглядати, з одного боку, питання ризиків стосовно довіри до фінансової системи та можливого поширення проблем на інші, за відсутності такого ризику надійні установи і, з іншого боку, питання необхідності мінімізувати викривлення ринкових сигналів та дисципліни. У багатьох країнах структура системного захисту включає систему страхування депозитів. За умови, що така система чітко спроектована на зменшення моральної небезпеки, вона може сприяти зміцненню довіри громадськості до даної системи і таким чином обмежити можливий негативний вплив банків, що перебувають у важкому фінансовому становищі.

У цілому Базельські принципи ефективного банківського нагляду слід розглядати як мінімальні вимоги, які кожна країна доповнює, виходячи з властивих лише їй умов і можливих ризиків.

← Предыдущая страница | Следующая страница →