Поделиться Поделиться

Модуль Касса

У практиці банківської діяльності касові операції, як правило, відокремлюють від інших. Особливості опрацювання первинних касових документів забезпечується в САБО наявністю модуля Касса, у системі Scrooge даний модуль викликається до роботи командою Приложения/Документы/Касса - вікно Условия дає змогу користувачеві встановити фільтр відображення на екрані касових документів. З цього моменту на екрані відображається Менеджер кассовых документов (рис. 4.10).

Рис. 4.10. Вікно Менеджер кассовых документов

Вікно Менеджер кассовых документов складається з двох частин: верхня частина призначена для відображення касових документів; нижня - для проведень за відміченим документом.

Банк може мати кілька кас, роботі яких передують операції з відкриття рахунків і субрахунків для кожної каси, конфігурування кас. Для кас, які працюють із гривнями, субрахунок каси має бути відкритий обов'язково у гривневому еквіваленті, для роботи каси з іноземною валютою - в іноземній валюті.

Конфігурація каси - це визначення типів касових документів для проведення касових операцій і субрахунку каси. Конфігурування каси виконується з вікна Менеджера кассовых документов за командою Действия/ Конфигурация, вікно Конфигурация призначено для встановлення параметрів конфігурації. На рис. 4.11 наведено конфігурацію каси для роботи з національною валютою (рахунок 10013010001.980).

Рис. 4.11. Вікно конфігурації гривневої каси

Технологія конфігурування каси така: поле Валюта для гривневої каси пропускається натиском клавіші Enter, у поле Приход Символ вноситься ознака Р (надходження до каси); у поле Приход Тип операции вноситься тип операції 0301 (прихід каси); в поле Расход Символ аналогічним шляхом вноситься ознака R (видатки каси); у поле Тип операции Расход вноситься тип операції 0302 (видаток каси); у поле Счет ввести 1001, далі вибрати з довідника потрібний субрахунок каси. Усі виконані дії підтвердити активацією кнопки Годится.

Формування касового документа починається з активації верхньої частини вікна і натиску кнопки Добавить вікна Менеджер кассовых документов, а потім визначення операції (прихід, видаток) - на екрані вікно Вставка з шаблоном касового документа. Вікно шаблону вимагає заповнення полів: Валюта; Дата; Тип НБУ (це код документа, визначений Національним банком України, до поля підключено довідник типів касових документів, з якого вибирається потрібний); № документа; Дебет (Кредит) кореспондуючого рахунку, Символ (символ касового плану, коли в документі наведено один касовий символ, тоді в поле вводиться даний символ, в іншому разі поле пропускається (натиск Enter), а після введення суми активується додаткове вікно, яке вимагає введення символів і, згідно, сум за ними), Сумма.

Уведений касовий документ фіксується одним рядком у вікні Менеджер кассовых документов. Коли документ не завізований (у шаблоні документа знято прапорці Предварительный, Подтвержденный), сума такого документа виділяється сірим кольором. Візування документа здійснюється шляхом його відмітки і активації кнопки Виза.

Наприкінці робочого дня банк формує касову статзвітність - Приложения/Отчеты/Репозитарий/Отчет. У вікні Репозитарийустановити потрібні параметри: активувати назву опції Выберите код файла, вибрати код файла звіту - 12; активувати назву режиму формування звіту Выберите код схемы подачи отчета - вибрати код С; установити опцію Складываем обороты от 0 до нужной даты; встановити прапорці Строки с "ручным" вводом, Файл в формате НБУ і Шаблоны для "ручного" ввода (рис. 4.12).

Після виконання цих дій і активації кнопки Отчет сформований звіт зберігається в папці, визначеній адміністратором системи. Для перегляду змісту звітності треба викликати до роботи будь-якому оболонку операційної системи (Norton Commander, FAR-manager тощо).

Файл щоденної статзвітності #12NJGAL.CM1 містить рядки заголовка, підзаголовка та інформаційні (рис. 4.13).

Рядок заголовка: 03 = 22102002 = 21102002 = 21102002 = 22102002 = = 1551 = 325570 = 01 = 000000005 = #12NJGAL.CM1, де 03 - № схеми звіту (філія надає звіт обласному управлінню НБУ);

22102002 - дата надання звіту;

21102002 - дата, що включає день звіту філії;

21102002 - дата, що включає, по котрий день звітується філія;

21102002 - поточна дата;

1551 - час формування звіту; 325570 - МФО філії, що звітується;

01 - код одиниці виміру даних (копійки); 000000005 - кількість інформаційних рядків у звіті; #I2NJGAL.CM1 - ім'я файла відправки.

Рис. 4.13. Вигляд файла стат звітності у вікні FAR-manager

Підзаголовний рядок: #1 = 325570, де #1 - означає, що економічний ознака надається філією обласному управлінню НБУ; 325570 - МФО філії банку.

Інформаційні рядки показують рух грошей у касі банку в копійках у розрізі символів:

02 - торговельна виручка; 35 - залишок у касі на початок дня; 50 - видача готівки на обмін валюти; 99 - залишок у касі на кінець дня.

← Предыдущая страница | Следующая страница →