Поделиться Поделиться

Роль НСМЕП на ринку платіжних карток України

Національна система масових електронних платежів (НСМЕП) - це внутрішня багатоемітентна платіжна система, в якій розрахунки за товари та послуги, одержання готівки та інші операції здійснюються за допомогою банківських платіжних смарт-карток за технологією, що розроблена Національним банком України.

НСМЕП являє собою функціонально повний набір апаратних, програмних та організаційних засобів, які в сукупності забезпечують керування інтелектуальними мікропроцесорними картками, терміналами, банкоматами, інкасацію трансакцій, процесинг, кліринг, інтерфейс та інтеграцію з банківськими системами і системою електронних платежів України (СЕП НБУ).

Метою створення Національної системи масових електронних платежів є забезпечення платіжної системи

України відносно дешевою, надійно захищеною, автоматизованою системою масових безготівкових розрахунків, яка призначена для роботи в режимі "офлайн" і є прибутковою як для банків, так і держави взагалі, а за належної законодавчої і податкової підтримки держави - і для торговельника також.

Упровадження НСМЕП дає жителям регіону, міста чи працівникам підприємства можливість сплачувати за товари і послуги в безготівковій формі, а також зберігати і накопичувати заощадження в банках на карткових рахунках.

Прибуток, отриманий від обігу карток, а також вільні гроші, розміщені на карткових рахунках, забезпечать не лише приплив "живих"" грошей, а й додатковий прибуток за залишками на рахунках.

Окрім того, технологією НСМЕП передбачено також широке застосування платіжних карток юридичними особами - корпоративних та бізнес-карток (рис. 5.17.)

Як уже зазначалося, Національний банк вважає створення НСМЕП завершальною стадією в побудові системи електронних платежів в Україні.

НСМЕП за своєю масштабністю, складністю та обсягом витрат на створення, запровадження та експлуатацію значно перевищує систему електронних платежів Національного банку України.

Рис. 5.17. Емісія платіжних карток НСМЕП

Головні показники роботи НСМЕП на 1 січня 2006 року характеризувалися такими даними:

• кількість банків - членів НСМЕП - 28;

• емітовано платіжних карток - 1 126 000;

• фінансові наростаючі обороти у цілому - 21 750 млн грн;

• міжбанківські обороти за 2005 рік - 116 млн грн. Головні показники роботи НСМЕП на 1 грудня 2007 року такі:

• кількість банків - членів НСМЕП (із власним процесингом) - 39;

• емітовано платіжних карток - 1 704 745;

• фінансові наростаючі обороти у цілому - 49 423 млн грн;

• міжбанківські обороти за 11 місяців 2007 року - 733,3 млн грн. Основним елементом НСМЕП є картки на інтегральних схемах (КІС)

виробництва фірми Siemens AG, програмне забезпечення якої розроблено НБУ разом із ТОВ "Фінтронік" (рис. 5.18).

Рис. 5.18. Платіжна картка НСМЕП

Смарт-картка, яка є носієм копії фінансової інформації в НСМЕП" на відміну від картки з магнітною смугою, найбільш повно задовольняє вимоги безпеки. Структура захисту картки і всієї системи дозволяє безпечно виконувати платіжні трансакції в режимі on-line, без необхідності електронної чи голосової авторизації для кожної карткової операції, як під час роботи з магнітними картками (це дуже важливо, зважаючи на недостатньо високу якість вітчизняних каналів зв'язку), що значно зменшує експлуатаційні витрати. Контроль інформації в НСМЕП автоматизований і не потребує втручання людини, що гарантує високу надійність її роботи.

Завдяки цьому участь у НСМЕП може брати населення України з малими доходами (пенсіонери, студенти, школярі тощо), а швидкість обслуговування набагато більша, ніж під час розрахунків готівкою та операцій за картками з магнітною смугою.

У НСМЕП використовують платіжні картки з платіжними інструментами, такими як електронний гаманець та електронний чек. Застосування електронного гаманця економічно доцільне навіть для розрахунків малими сумами (від кількох копійок). Електронний чек зорієнтований на застосування відносно середніх та значних за сумою платежів (від кількох до тисяч гривень).

Розробники технології НСМЕП створили нову картку НСМЕП. Програмне забезпечення фінансових додатків УкрКоїн V2.0 забезпечує повну сумісність із попередньою версією УкрКоїн VI.02 і дозволяє створювати на одному й через те ж чипі (у процесі його ініціалізації) такі типи карток НСМЕП:

• платіжні картки;

• модулі безпеки платіжних терміналів;

• картки доступу банківські;

• картки доступу до термінального обладнання;

• трансфертні картки.

На новій платіжній картці можуть бути розміщені стандартні платіжні додатки (платіжні інструменти) НСМЕП - електронний гаманець та електронний чек. Додатково реалізовано суміщення офлайнових платіжних додатків з іншими сервісними додатками - соціальними, дисконтними та іншими. Функціональні можливості кожного типу карток НСМЕП визначаються залежно від обраного чипа (SLE66C42P, SLE66C82P, SLE66CL80P). Платіжні картки, виготовлені на чип-модулі SLE66CL80P, мають подвійний інтерфейс (контактний і безконтактний) і їх дозволяється застосовувати для оплати проїзду в транспорті. Максимальна кількість платіжних додатків (гаманців та чеків) на картці обмежена 30 додатками і залежить від обсягу енергонезалежної пам'яті (EEPROM) чипа. УкрКоїн V2.0 має вищий ступінь захисту трансакцій завдяки використанню TDES криптографічних алгоритмів. У разі переходу системи на алгоритм шифрування та підписування даних TDES кількість платіжних додатків картки НСМЕП може бути збільшена до 35-ти.

Нова картка також може бути використана для електронно-цифрового підпису згідно до ДСТУ 4145-2002.

Придбання карток членом НСМЕП у виробника карток здійснюється на підставі укладеного з ним договору за заявками, узгодженими з платіжною організацією.

Платіжна організація визначає типи та характеристики карток НСМЕП, узгоджує дизайн карток (рис. 5.19), забезпечує організацію їх виробництва та підготовку до використання (системну ініціалізацію та персоналізацію), визначає типи платіжних додатків і правила виконання операцій за ними. Платіжна організація забезпечує генерацію, зберігання та поширення системної ключової інформації.

Рис. 5.19. Приклади дизайну карток НСМЕП

Емісія платіжних карток здійснюється емітентом у три етапи: банківська персоналізація, банківська персоніфікація та видача картки клієнтові.

У НСМЕП використовують такі типи карток:

• картки клієнта

- платіжні;

• службові картки

- доступу процесингових центрів;

- доступу банківські;

- доступу комерсанта;

- модулі безпеки терміналів;

- трансфертні.

Взаємодія НСМЕП, таких міжнародних систем, як Visa і EuroPay, а також інших систем, які вже діють в Україні, базується на таких принципах: використання стандартів ISO; взаємне використання інфраструктури (платіжних і банківських терміналів, банкоматів, каналів зв'язку і протоколів), взаємна маршрутизація повідомлень на рівні процесингових центрів; використання єдиних технологій взаєморозрахунків, резервування і страхування.

Повнішої взаємодії, зважаючи на великі відмінності в технологіях платіжних систем із використанням магнітних і смарт-карток, планується досягти на наступних етапах. Розв'язання більшості цих проблем здійсниться після переходу міжнародних платіжних систем на смарт-картки і Java-технології.

Найбільшою проблемою, яка перешкоджає взаємодії різних платіжних систем, є брак міжнародних стандартів зі смарт-карток. Чинних стандартів /50 явно недостатньо, особливо відносно безпечного обміну інформацією зі смарт-карткою.

На сьогодні НБУ та Visa Int. досягли домовленості про співпрацю з метою узгодження єдиних технологій за смарт-картковими системами. Сьогодні створено спільні робочі групи з напрямів стандартів, технології та безпеки. Робота цих груп спрямована на досягнення максимальної інтеграції на базі узгодження стандартів з Visa Int., яка зараз їх розробляє на основі Java-стандартів. Узгодження проводиться не лише на рівні карток, терміналів, банкоматів, а й на рівні технологій, протоколів та регуляційної бази. Це дасть змогу отримати майже повну інтеграцію і, як результат, використовувати в банках, процесингових центрах одні й ті ж апаратні та програмні модулі.

Взаємодія з тими платіжними системами із застосуванням смарт-карток, які вже працюють в Україні (U.E.P.S., Smart City), буде базуватись на узгодженій їх адаптації до вимог НСМЕП. Процес переходу відбувається поступово з мінімальними втратами для банків, процесингових центрів і населення.

Питому вагу платіжних систем в Україні за обсягами операцій станом на 1 січня 2007 року показано на рис. 5.20.

Рис. 5.20. Питома вага платіжних систем за обсягами операцій станом на 1 січня 2007 року

Інформацію про НСМЕП дозволяється знайти на сайті Національного банку України, сторінка Національної системи масових електронних платежів

(рис. 5.21).

Рис. 5.21. Internet-сторінка Національної системи масових електронних платежів

Розвиток НСМЕП у 2006-2008 роках відбуватиметься за такими основними напрямами:

• об'єднання термінальних мереж платіжних систем: завершення розробок ПЗ для основних видів термінального обладнання;

• стандартизація інтерфейсів із торговельними системами;

• укладення угод про взаємний еквайринг із платіжними системами та банками;

• упровадження масштабних програм на технології НСМЕП та розширення функціональності:

- соціальної картки;

- транспортної картки;

- "чекової книжки";

- посвідчення водія;

- студентського квитка;

- упровадження технології "багатовалютності" у міжбанківсько-му режимі;

• гармонізація технологій НСМЕП з європейськими:

- синхронізація змін у технології з урахуванням міграції європейських систем та їх об'єднання;

• залучення комерційного капіталу до розвитку платіжних систем:

- підтримка створення процесингових та еквайрингових компаній;

- підтримка об'єднання платіжних систем.

← Предыдущая страница | Следующая страница →