Поделиться Поделиться

Фінансова безпека банківського сектору

Сутність фінансової безпеки банківського сектору

Безпека банківського сектору є частиною фінансової безпеки країни, так як банківська система є найважливішою складовою фінансово-кредитної сфери держави. Саме стан банківського сектора і визначає рівень фінансово-кредитної безпеки, а таким чином, і рівень фінансової безпеки держави.

Структура фінансової безпеки держави

Фінансова безпека окремого банку тісно пов'язана з безпекою банківського сектору в цілому. Вони взаємно впливають одна на одну. З одного боку, проблеми, що виникли в одному банку, здатні викликати ефект доміно і привести до системної банківської кризи.

Таким чином, фінансова безпека банку є важливою складовою фінансової і національної безпеки та є таким станом банківської установи, що характеризується збалансованістю і стійкістю до впливу зовнішніх і внутрішніх загроз, її здатністю досягати поставлених цілей і генерувати достатній обсяг фінансових ресурсів для забезпечення стійкого розвитку

Головні види зовнішніх загроз банку

Види зовнішніх загроз

Можливі прояви

1.Нормативне регулювання банківської діяльності

- недосконалість законодавства (наприклад, відсутність закону про банківську таємницю створює загрозу розголошення інформації про діяльність банку та його клієнтів);

- мінливість законодавства;

- відкликання ліцензії на здійснення банківської діяльності чи зміна умов ліцензування

2.Грошово-кредитна політика центрального банку

- ставка обов'язкового резервування;

- обсяги рефінансування й розмір облікової ставки;

- обсяг пропозиції грошей в обігу;

- зміна облікової ставки;

- обсяг операцій з ОВДП

3.Нестабільність зовнішнього середовища

- глобальні чи локальні фінансові кризи;

- неможливість одержати доступ до зовнішніх фінансових ресурсів;

- валютний, процентний і ринковий ризики;

- блокування активів банку в іншій державі;

- державний дефолт

Види зовнішніх загроз

4. Довіра до банківської системи

Можливі прояви

- недовіра з боку інвесторів;

- недовіра з боку підприємств (кредиторів);

- недовіра з боку населення (вкладники);

- швидке вилучення великого обсягу коштів із банку;

- використання засобів масової інформації для провокування банківської кризи;

- погіршення репутації банку;

- банкрутство великого банку

5.Конкурентне середовище

- неконкурентоспроможність банку;

- несумлінна діяльність конкурентів;

- різке збільшення ринкових ставок за депозитами;

- різке зниження ринкових ставок за кредитами;

- завдання економічних збитків підприємствам - ключовим контрагентам банку

6. Злочинна діяльність

- шахрайські дії третіх осіб;

- грабіж і крадіжка цінностей банку;

- злом комп'ютерних мереж банку;

- рейдерські атаки на банк;

- махінації з акціями банку

7.Негативні макроекономічні умови

- високий рівень інфляції й інфляційних очікувань;

- дефіцит інвестиційних коштів і низький рівень інвестиційної активності в країні;

- економічна криза в країні;

- падіння попиту на кредити й банківські послуги

8. Діяльність держави

- нестабільної податкової, кредитної й страхової політики;

- політична нестабільність;

- військові конфлікти

Головні види внутрішніх загроз банку

Види внутрішніх загроз

Можливі прояви

1. Якість кредитного портфеля

- рівень проблемних кредитів;

- неповернення кредитів;

- незбалансована кредитна політика;

- збільшення простроченої заборгованості

2. Рівень і компетенція менеджменту

- прийняття неправильних управлінських рішень;

- неефективна діяльність внаслідок неоптимального використання потенціалу банку;

- помилки в стратегічному плануванні й прогнозуванні;

- побудова нераціональної структури банку

3. Структура активів і пасивів

- дефіцит власних коштів;

- низький рівень ліквідності й нестача ліквідних активів;

- завищений рівень ризикових активів;

- збільшення активів низької якості;

- нестача капіталу;

- незбалансованість активів і пасивів за строками

4. Залежність від інсайдерів

- пільгове кредитування засновників;

- прийняття управлінських рішень під тиском власників;

- відстоювання інтересів власників, а не інтересів самого банку

5. Злочинні дії персоналу

- шахрайство;

- розголошення конфіденційної інформації;

- неефективна робота персоналу;

- перехід ключових працівників до конкурентів;

- недостатній рівень кваліфікації персоналу

6.Неефективна діяльність банку

- низький рівень прибутків;

- недосконала оцінка кредитних ризиків;

- низький рівень прибутковості активів;

- слабке маркетингове дослідження ринку і, як наслідок, недостатній рівень диверсифікованості банківських операцій

← Предыдущая страница | Следующая страница →