Поделиться Поделиться

Взаємозв'язок Європейського центрального банку з іншими наднаціональними органами

Діалог поміж ЄЦБ і Європейським парламентом, в основному, відбувається під час виконання цілей і завдань ЄЦБ. Згідно до Угоди ЄС президент ЄЦБ зобов'язаний представляти Річний звіт ЄЦБ Європейському парламенту на його пленарній сесії. Після цього Парламент приймає рішення, яке забезпечує всесторонню оцінку дій ЄЦБ і проведення валютної політики.

За винятком того, президент ЄЦБ та інші члени Виконавчого органу, на вимогу Європейського парламенту чи з їх власної ініціативи, можуть звітувати перед компетентними комітетами Парламенту. Згідно до даної умови президент ЄЦБ з'являється чотири рази на рік до Парламентського комітету з економічних і грошово-кредитних справ. Згідно з Парламентськими правилами процедури, даний Комітет створений як комітет, відповідальний за взаємовідносини з ЄЦБ. Протягом цих слухань президент пояснює особливості проведення валютної політики ЄЦБ і відповідає на питання членів Комітету.

Інші члени Виконавчого органу ЄЦБ також з'являються перед Комітетом з економічних і грошово-кредитних справ. За останні роки віце-президент взагалі запрошувався представити Річний звіт ЄЦБ Комітету, готуючи подальший розгляд на пленарній сесії. За винятком того, один раз на рік Комітет запрошує члена Виконавчого органу, відповідального за економіку і дослідження, представляти погляди ЄЦБ відносно щорічного розгляду Комісією економіки ЄС і проекту "Основних принципів економічної політики". Комітет також може запрошувати й інших членів Виконавчого органу з питань, що входять до компетентності ЄЦБ.

Засідання комітету зазвичай публічно відкриті, стенограма слухань розміщена на офіційній інтернет-сторінці Європейського парламенту одразу після його проведення. За винятком того, Річний звіт ЄЦБ містить певний частина, присвячений відповідальності і відносинам ЄЦБ з Парламентом.

На доповнення до прямої взаємодії і обміну думками поміж президентом ЄЦБ і членами Комітету з економічних і грошово-кредитних справ Парламентські правила процедури також дозволяють усім членам Європейського парламенту подавати запитання у письмовій формі ЄЦБ через секретаря Комітету. Дані запитання, разом з відповідями, підготовленими ЄЦБ, згодом видаються в офіційному журналі Європейського Союзу. Вони, таким чином, оприлюднюються на всіх офіційних мовах Співтовариства, хоча ні Угода, ні Статут ЄСЦБ не містять ніяких зобов'язань відносно цього, проте ЄЦБ погодився на таку процедуру, що збільшує довіру до нього.

За винятком того, є три інші важливі області взаємодії поміж ЄЦБ і Європейським парламентом:

1. З парламентом консультуються відносно призначення президента ЄЦБ та інших членів Виконавчого органу. Комітет з економічних і грошово-кредитних справ проводить слухання, залучаючи членів ЄЦБ.

2. Парламент залучений до законотворчої діяльності Співтовариства, щоби виправляти і доповнювати Статут ЄСЦБ. Його згода необхідна для внесення поправок до Статуту.

3. Парламент також залучений до законотворчої діяльності у сферах, які знаходяться в межах відповідальності ЄЦБ.

ЄЦБ розділяє відповідальність з Радою ЄС з питань обмінного курсу і міжнародного представлення європейської зони. За винятком того, він кооперується з Радою у співпраці відносно проведення економічної політики на європейському рівні. Рада ЄС визнає незалежність ЄЦБ і його завдання, проте зважає на те, що відносини ЄЦБ з Радою і Єврогрупою в області економічної політики можуть тільки мати необов'язковий діалог, що передбачає координування валютної політики з іншими політиками. Також Рада має рекомендувати уряду держав призначення президента, віце-президента та інших членів Виконавчого органу ЄЦБ.

Юридично є тільки одна Рада ЄС, проте вона фактично зустрічається в різних складах, залежно від предмета розгляду того чи іншого питання. Для надзвичайно важливих рішень ЄВС, зокрема вступу країни-члена ЄС до Європейського валютного союзу чи поправок до статей Статуту ЄСЦБ, Рада зустрічається у складі голів держав чи урядів. На відміну від цього, поточні питання ЄВС знаходяться в межах дії Ради економіки і міністрів фінансів (Рада ECOFIN). У цьому контексті Рада ECOFIN є центром координації економічної політики країн-членів.

Хоча не всі країни-члени ЄС - це частина єврозони, представники всіх країн-членів (включаючи ті, які не беруть участь в ЄВС) беруть участь в обговоренні Радою ЄС питань ЄВС. Проте права голосу представники країн, що не беруть участь, не мають у більшості питань ЄВС. Вийнятком є ті, де голосують усі члени, законодавство Співтовариства, яке Рада ЄС приймає на основі

Угоди ЄС, а саме: виправлення законодавства і доповнення Статуту ЄСЦБ.

Президент ЄЦБ запрошується брати участь на зустрічах Ради ECOFIN завжди, коли питання порядку денного стосуються цілей і завдань ЄСЦБ, наприклад включають Головні принципи економічної політики, емісії грошей, реформи в європейському фінансовому секторі і зовнішньому представленні Співтовариства в межах ЄВС, так само як і проблеми, пов'язані з валютною політикою.

Раду ЄС, що зустрічається у складі глав держав чи урядів, не потрібно плутати з Європейською радою. Остання включає глав держав чи урядів країн-членів ЄС і президента Європейської комісії, надає Європейському Союзу необхідний стимул для його розвитку і визначає загальні політичні управлінські принципи.

ЄЦБ також бере участь на зустрічах Ради ECOFIN, коли йде обговорення "додаткового законодавства" чи поправок до певних умов Статуту ЄСЦБ. У цих випадках ЄЦБ також представлений у дорадчих органах Ради, готуючи сесію Ради ECOFIN. За винятком того, ЄЦБ взагалі запрошується спостерігати за процесом підготовки іншого законодавства Співтовариства у сферах специфічної доцільності.

Президент ЄЦБ регулярно відвідує неофіційні дворічні зустрічі Ради ECOFIN, які забезпечують можливість відкритого обговорення актуальних проблем, вільних від звичайних процедурних обмежень формальних сесій Ради. Керівники національних банків також запрошуються на дані зустрічі, на яких вони супроводжують відповідних міністрів.

ЄЦБ також має важливі зобов'язання в інформаційній співпраці з Радою ECOFIN. Наприклад, президент ЄЦБ представляє Річний звіт ЄЦБ Раді.

Як зазначалося, Рада ЄС вирішує питання ЄВС у повному складі, хоча здебільшого з припиненням права голосу для представників від країн, що не беруть участь у ЄВС. Угодою не передбачено орган, котрий складався б з міністрів фінансів європейських країн-членів Союзу, для вирішення питань загального характеру, які стосуються Європейського Союзу і єдиної валюти. Щоби виправити цю ситуацію, Люксембурзька європейська рада у грудні 1997 вирішила створити "Єврогрупу" - неофіційний орган, до якого входять міністри фінансів європейських країн і спеціального уповноваженого з економічних і грошово-кредитних справ. ЄЦБ запрошений брати участь на усіх зустрічах Єврогрупи.

Єврогрупа встановлює канал комунікації на європейському рівні, подібному до неофіційних контактів, які традиційно існують поміж урядами і центральними банками в межах держав. Неофіційний характер Єврогрупи дозволяє відкрито обговорювати всі проблеми Європейського Союзу. Клімат відвертості і довіри підтриманий тим фактом, що зустрічі Єврогрупи кількісно обмежені міністрами, підзвітними спеціальному уповноваженому і президентові ЄЦБ (кожен з однією супроводжуючою особою). Це знаходиться на абсолютному контрасті великої кількості осіб, які зазвичай відвідують формальні сесії Ради ЄС.

Єврогрупа взагалі зустрічається один раз на місяць перед зустрічами Ради ECOFIN. Обговорення в межах Єврогрупи концентрується на питаннях загального функціонування європейської економіки, економічних перспектив для Європейського Союзу, бюджетної політики в індивідуальних європейських країнах-членах єврозони і способах забезпечити політичні імпульси для подальших структурних реформ.

Європейська комісія також залучена до співпраці поміж ЄЦБ і Радою ECOFIN. Спеціальний уповноважений з економічних і грошово-кредитних справ відвідує відповідні зустрічі Ради ECOFIN і Єврогрупи, так само як зустрічі Ради керуючих ЄЦБ. Також, як доповнення до даної співпраці на найвищому рівні, Комісія і ЄЦБ підтримують тісні робочі відносини, які підкріплені частими контактами з питань багатосторонніх призначень, зокрема Економічного і Фінансового комітету чи Комітету економічної політики на двосторонніх зустрічах. Зокрема, Комісія пов'язана з виконанням певних завдань відносно ЄВС, які включають:

- формулювання рекомендацій для Основних принципів економічної політики (BEPGs);

- контроль бюджетної ситуації у країнах-членах і звітування відносно цього Раді ECOFIN;

- підготовка принаймні одного разу кожні два роки, дослідження відносно конвергенції країни-члена, яка повинна прийняти євро, виконала критерії конвергенції.

За винятком того, Європейська комісія залучена в широкий діапазон певних дій, які пов'язані з виконанням завдань євросистеми. У багатьох випадках такі дії можуть вимагати прямого залучення ЄЦБ:

- Eurostat і ЄЦБ тісно співпрацюють у сфері статистики як самостійні органи, так і в межах статистичних комітетів Співтовариства, особливо Комітет з грошово-кредитного, фінансового і статистики платіжного балансу (CMFB);

- у інших сферах ЄЦБ також залучений у спеціалізовані групи і регулюючі комітети. Такі організації мають справу з багатьма питаннями: наприклад фінансова інтеграція ринку ("Група Giovannini") чи спостереження і фінансова стабільність (Комітет європейської банківської справи і Комітет європейських банківських супервізорів);

- Комісія і ЄЦБ працювали і продовжують працювати разом у межах ЄС з питань, пов'язаних з розширенням випусків єврооблігацій у межах ЄЦБ.

Економічний фінансовий комітет (EFC) був створений у рамках Угоди ЄС, щоби надавати Раді ECOFIN попередні дослідження у Раду з економічних і фінансових питань. За винятком того, Люксембурзька європейська рада у грудні 1997 року на координації економічної політики також призначила EFC для забезпечення функціонування такої організації, у межах якої діалог (поміж Радою і ЄЦБ) має бути підготовлений і продовжуватися на рівні вищих посадових осіб (від міністерств, національних банків, Комісії і ЄЦБ).

Угода заявляє, що країни-члени, Комісія і ЄЦБ повинні призначити не більше двох членів у кожний Комітет. Традиційно - це два представники кожної країни-члена: одна вища посадова особа від адміністрації і одна вища посадова особа від відповідного центрального банку. Проте тепер, коли ЄС має 25 країн-членів EFC взагалі зустрічається в обмеженому складі - тільки з одним представником з країни-члена (зазвичай вища посадова особа від адміністрації) і двома представниками кожного від Комісії і ЄЦІ Представники ЄЦБ - на сьогодні віце-президент і член Виконавчого органу, котрий відповідає за економіку, та їх заступники - директори відділів з міжнародних відносин і економіки згідно. У результаті участі ЄЦБ в EFC він став залученим у:

- обговоренні Основних принципів економічної політики;

- спостереженні податкових політик на основі щорічних програм стабільності і конвергенції країн-членів;

- підготовку європейських положень з міжнародних питань ЄЦБ також бере участь в інших діях EFC, які стосуються технічних аспектів, зокрема чеканки європейських монет, встановлення основних засад проведення реформ і зовнішнього представлення Співтовариства в межах ЄВС.

Обговорення в межах EFC також є підґрунтям для підготовки діалогу поміж європейськими міністрами фінансів і ЄЦБ, яке проводиться в розрізі Єврогрупи. Основна особливість участі ЄЦБ в EFC - це підготовка оцінок повної економічної перепекти ви для Європейського валютного союзу і стану обмінного курсу За винятком того, це включає огляд стійкості суспільного добробуту доцільності загальних орієнтацій податкової політики, що в про вад жується.

Причетність ЄЦБ до EFC заснована на повному визнання його незалежності і виняткової відповідальності за єдину валют ну політику. ЄЦБ бере участь повністю в обговореннях усіх питань, проте він не бере участі ні в яких процедурах голосування За винятком того, EFC свідомо утримується від обговорення єдиної валютної політики. Так само ЄЦБ співпрацює під час зустрічі міжнародних організацій і форумів, таких як Міжнародний валют ний фонд чи G7 (Велика сімка).

Комітет економічної політики (EPC) був заснований і 1974 році і сьогодні складається з двох представників і двох за ступників від кожної з країни-члена, Комісії і ЄЦБ.

Як EFC, ЕРС залучений до підготовки Єврогрупи і зустрічей Ради ECOFIN; проте його робота особливо зосереджується на структурних реформах. Комітет проводить щорічно всебічний огляд економічних реформ у країнах-членах. За винятком того, ЕРС залучений у "Люксембурзький процес", котрий є платформою для координації серед країн-членів у сфері політики зайнятості. Комітет також має справу з різноманітними довгостроковими структурними питаннями, як наприклад, вплив старіння нації на бюджетну політику.

Оскільки ЄЦБ приділяє велику увагу питанням, які пов'язані із структурними реформами у країнах-членах, то він пропонує корисну можливість внести свою частку участі до роботи усіх наднаціональних органів Європейського Союзу.

Завдання і запитання для самоконтролю

1. Коли і з якою метою була започаткована ЄСЦБ?

2. У якому році була підписана Римська угода і в через що вона полягала?

3. Назвіть етапи "Плану В ер н ера". Коли він був прийнятий і чи виявився успішним? Поясніть свою відповідь.

4. Яка основна мета "Плану Делора" та на які етапи він поділявся?

5. Охарактеризуйте головні положення Маастрихтської угоди.

6. Які зміни країни-члени ЄС повинні були внести в національне законодавство на другому етапі реалізації "Плану Делора"?

7. У якому році Європейська Рада ухвалила рішення відносно того, які країни можуть переходити на євро з початку третього етапу? Назвіть їх.

8. Дайте коротку характеристику ЄСЦБ. Назвіть головні завдання.

9. Які країни мають спеціальний статус у ЄСЦБ і через що? 10.3 яких основних причин була створена ЄСЦБ? 11.3 якими установами співпрацює ЄЦБ в євросистемі? 12. Які функції ЄЦБ дозволяється виділити?

13. У зв'язку з якими причинами була встановлена первинна мета Євросистеми - підтримка цінової стабільності?

14. Яким чином цінова стабільність впливає на рівень економічної діяльності та зайнятості в ЄВС?

15. Які особливості співробітництва ЄЦБ і Європейського парламенту?

16. Яким чином ЄЦБ співпрацює з Радою ЄС і ECOFIN?

17. Поясніть призначення Єврогрупи. Коли вона була створена і як з нею пов'язаний ЄЦБ?

18. Які напрями діяльності охоплюють ЄЦБ і Європейською комісією?

19. У які напрями роботи залучений ЄЦБ у EFC та ЕРС?

20. Назвіть головні небезпеки та перспективи розвитку ЄСЦБ.

← Предыдущая страница | Следующая страница →