Поделиться Поделиться

Література

1. Про банки і банківську діяльність : Закон України від 7 грудня 2000 р. № 2121-ПІ (зі змін, та доп.) [Електронний ресурс].

2. Про Національний банк України : Закон України від 20 травня 1999 p. № 679-XIV (зі змін, та доп.) [Електронний ресурс].

3. Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень : затв. пост. Правління Національного банку України від 31 серпня 2001 р. № 375 (зі змін, та доп.) [Електронний ресурс].

4. Положення про порядок створення дочірнього банку, філії і представництва українського банку на території інших держав : затв. пост. Правління Національного банку України від 12 квітня 2006 р. № 143 (зі змін, та доп.) [Електронний ресурс].

5. Положення про порядок створення і державної реєстрації банківських об'єднань : затв. пост. Правління Національного банку України від 31 серпня 2001 року № 377 (зі змін, та доп.) [Електронний ресурс].

6. Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій : затв. пост. Правління Національного банку України від 17 липня 2о01 р. № 275 (зі змін, та доп.) [Електронний ресурс].

7 Банківський нагляд : навч. посіб. / В.І. Міщенко, А.П. Яценюк В.В. Коваленко та ін. - К.: Знання, 2004. - 406 с.

8 Барановыми О. Іноземний капітал на ринках банківських послуг України, Росії та Білорусі / О. Барановський // Вісн. Нац. банку України. - 2007. - № 9. - С. 12-20.

9. Вовчак ОД. Банківський нагляд : навч. посіб. / О.Д. Вовчак, 0,1. Скаско, A.M. Стасів. - Л.: Новий світ - 2000, 2005. - 472 с.

10. Гриньова В. М. Проблеми та перспективи структурної перебудови банківської системи України / В.М. Гриньова, О.М. Колодізєв // Фінанси України. - 2006. - № 1. - С. 94-100.

11. Гриценко Р. Структури за дані я та консолідація банківського сектору України / Р. Гриценко // Вісн. Нац. банку України. - 2004. -№4.-С. 4-8.

12. Грудзевич Я. Розвиток і функціонування малих та середніх банків в Україні у контексті глобалізаційних і євроінтеграційних процесів / Я. Грудзевич, У. Грудзевич // Вісн. Нац. банку України.

- 2005. - № 6. - С. 35-37.

13. Другое О. Необхідність та шляхи створення в Україні спеціалізованих банків / О. Другое // Банківська справа. - 2005. - №4. - С. 47-53.

14. Кузнецова А. Оцінка впливу іноземного капіталу на функціонування банківської системи / А. Кузнецова, О. Другов, В. Рисін // Вісн. Нац. банку України. - 2007. - № 1. - С. 24-27.

15. Ліневич Ю. Місце іноземних банків у процесі кредитування економіки країн Центральної та Східної Європи / Ю. Ліневич // Вісн. Нац. банку України. - 2006. - № 4. - С 31-35

16. Любунь О.С. Банківський нагляд : підручник / О.С Любунь" К.Є. Раєвський. - К. : Центр навч. л-році, 2005. - 416 с.

17. Міщенко В. Роль іноземного капіталу в банківському секторі країни / В. Міщенко, Р. Набок // Вісн. Нац. банку України. -2005. - № 11. - С. 38-44.

18. Павлюк К.В. Діяльність іноземних комерційних банків в Україні: тенденції та проблеми / К.В. Павлюк, В.А. Кажан // Фінанси України. - 2006. - № 6. - С. 143-150.

19. Полозенко Д.В. Банківська система України в умовах функціонування іноземних банків / Д.В. Полозенко // Фінанси України. - 2006. - № 5 - С. 91-94.

20. Сарахман ОМ. Банківський нагляд : навч. посіб. / О.М. Са-рахман, К.Є. Раєвський, О.І. Скаско. - Л. : ЛБІ НБУ, 2005. - 286 с.

21. Смовженко Т. Проблеми та перспективи розвитку банківської системи в умовах євроінтеграції України. Організаційний аспект / Т.-Смовженко, О. Другов // Вісн. Нац. банку України. - 2005. С. 34-37.

22. Смовженко Т. Управління процесом зростання участі іноземних інвесторів у роботі банківської системи України / Т. Смовженко О. Другов // Вісн. Нац. банку України. - 2008. - №1. -С. 16-19.

23. Шаповалов А. Присутність іноземного капіталу в банківському секторі України / А. Шаповалов // Вісн. Нац. банку України. - 2008. - №4.- С. 2-7.

24. Шелудько Н. М. Іноземний капітал у банківському секторі України: проблеми і наслідки / Н.М. Шелудько // Фінанси України. - 2006. - № 7. - С. 79-86.


Похожие статьи