Поделиться Поделиться

ЕЛЕКТРОННІ ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ

Логіка конкурентної боротьби за клієнта сьогодні, постійна націленість фінансових інститутів на розширення спектра своїх послуг зумовлюють особливості сучасного ринку фінансових послуг, які базуються на впровадженні нових високотехнологічних інструментів для надання фінансових послуг широкому загалу. Саме через те банки та інші фінансові установи і провайдери різноманітних послуг сьогодні пропонують використовувати для цього сучасні технології електронного бізнесу.

За результатами досліджень багатьох провідних консалтингових компаній, у третьому тисячолітті значення "нетрадиційних" фінансових взаємовідносин поміж клієнтами неухильно зростатиме. Упровадження нових технологій у практику фінансових інститутів дозволяє підвищити ефективність фінансових послуг і є запорукою успіху у збереженні своїх та залученні нових клієнтів.

Потреби корпоративних та індивідуальних клієнтів визначили мережу Internet одним із пріоритетних каналів надання сучасних фінансових послуг.

Закономірним результатом став бурхливий розвиток одного з найперспективніших напрямів електронного бізнесу - фінансових Internet-послуг.

І сьогодні електронним фінансовим послугам належить чільне місце в системі електронного бізнесу.

Фінансові електронні послуги (е-послуги) як сегмент е-бізнесу вимагають визначення як поняття.

Під фінансовою електронною послугою будемо розуміти послугу, яка (чи частина якої) надається через мережу Internet у режимі on-line, використовуючи особливості комунікаційного середовища нового покоління, а саме: можливість одночасного забезпечення інформаційної взаємодії провайдера послуги з великою кількістю клієнтів, забезпечення доступності інформації незалежно від місцезнаходження клієнта та часу доби, глобальність і персоніфікованість послуг, можливість оперативного прийняття рішень у процесі взаємодії поміж системою і користувачами тощо.

Оскільки практика розробки та експлуатації сучасних систем електронних платежів зумовила відокремлення платіжної операції від комерційної, якою є продаж товарів, для класифікування електронних фінансових послуг як категорії е-бізнесу слід, перш за завжди, виокремити дві сфери застосування цих послуг: фінансове забезпечення електронної комерції в Internet та електронні фінансові послуги в мережі [рис. 6.2).

Рис. 6.2. Класифікація електронних фінансових послуг

Фінансове забезпечення електронної комерції призначене для завершення комерційної операції (виконання платежу) і передбачає наявність (створення і впровадження) спеціалізованих платіжних систем та інструментів для забезпечення on-Iine-оплати товарів і послуг у разі їх купівлі споживачами через Internet, Таку оплату найчастіше здійснюють за допомогою платіжних карток; кредитних, дебетових карток, електронних гаманців.

Відносно сфери фінансових Internet-послуг є кілька підходів до їх класифікації, які відрізняються в основному ступенем деталізації послуг чи принципами їх групування. Досить вдалим прикладом розгорнутої класифікації їх є підхід аналітиків McKinsey & Company, які виділяють е-банкінг, управління капіталовкладеннями, торгівлю цінними паперами, управління капіталами, страхування, персональні фінансові послуги (у через те числі Mobil-banking), стратегічне управління.

Фінансові Internet-послуги надають фінансовим установам нову можливість розширення своєї присутності на фінансових ринках та одночасно створюють нову категорію споживачів цих послуг - електронних клієнтів. Електронний клієнт відрізняється від традиційного клієнта, як самі Internet-послуги від звичних послуг в офісах фінансових установ. Оскільки споживачі електронних фінансових послуг очікують значного розширення видів таких послуг та підвищення рівня інформаційного обслуговування клієнтів, то системи фінансового обслуговування в мережі Internet працюють за принципами інформаційних вузлів, які пропонують комплексні послуги своїм клієнтам. Досить часто такий вузол агрегує в собі пропозиції багатьох фінансових компаній.

Internet, як інформаційно-транспортна технологія, вже забезпечив доступність фінансових послуг для більшої кількості клієнтів, усунувши географічні та часові бар'єри, а згідно, збільшив і обсяг своїх продуктів та послуг, упроваджуючи нові методи, правила та традиції дистанційного обслуговування клієнтів. Застосування Internet-технологій у фінансовій сфері значно розширило спектр фінансових послуг та докорінно змінило звичну модель ділових взаємовідносин із клієнтами, зробивши їх динамічніши-ми, що дає змогу підвищити ефективність функціонування фінансових інститутів.

Водночас забезпечення розвитку on-line-систем фінансового обслуговування юридичних і фізичних осіб вимагає вирішення цілої низки проблем відносно організації та ведення е-бізнесу. Найважливіші проблеми:

• технологічні - створення загальноприйнятної системи стандартизації та сертифікації технічних засобів і програмного забезпечення, розвиток систем захисту платіжних трансакцій тощо);

• створення електронних грошей та забезпечення їх ефективного функціонування на глобальних і національних ринках;

• соціально-економічні та етичні аспекти;

• нормативно-методологічне забезпечення проведення фінансових операцій у мережі;

• правове забезпечення електронних фінансових операцій.

Відносно розвитку сегмента фінансових послуг аналітичні дані Andersen Consulting засвідчують найбільш ефективну стратегію як комбінацію "традиційних" і "віртуальних" компаній та забезпечення системи багатоканального продажу універсальних послуг клієнтам. Таке поєднання фінансових послуг забезпечить оптимізацію витрат фінансових компаній та збереження клієнтів.

Похожие статьи