Поделиться Поделиться

Аналіз фінансових результатів діяльності банків

Прибуток - це різниця поміж доходами та витратами банку

Аналіз структури базується на відсоткових значеннях кожного рядку по відношенню до загального підсумку. Зміни відносної важливості статей протягом часу показують зміни питомої ваги операцій банку.

Наприклад, підвищена залежність від доходу від комісії може сигналізувати про проблеми банку відносно основних надходжень від процентної різниці і про те, що керівництво, можливо, намагається підняти дохід від плати за послуги через надання нетрадиційних послуг.

Коефіцієнтний аналіз передбачає аналіз структури за рахунок віднесення доходів та видатків до відповідних статей балансу

ROA = Чистий прибуток * 100 % / Середні загальні активи

ROA (ознака рентабельність активів) характеризує ефективність використання всіх ресурсів, які банк отримав у своє розпорядження

ROE = Чистий прибуток * 100 % / Середній капітал

ROE (ознака рентабельності капіталу) характеризує дохідність капіталу учасників

При цьому узагальнюючим показником банківської діяльності є дохід на капітал, а ознака доходу на активи є частковим показником, котрий відображає внутрішню політику банку, професіоналізм його апарату, котрий підтримує оптимальну структуру активів та пасивів з точки зору доходів та витрат.

Для збільшення доходу на активи застосовуються такі заходи:

збільшується ставка відсотків за активними операціями та зменшується ставка відсотків за залученими коштами

збільшується частка власних коштів банку в загальній сумі його коштів (ознака платоспроможності)

зменшується співвідношення власних та залучених коштів

Вимірювання ефективності діяльності банку визначається за допомогою таких показників:

Чистий спред ( % ) = (Проценти отримані * 100 % / Позики) -- (Проценти сплачені * 100 % / Процентні депозити)

Даний коефіцієнт повинен враховувати тільки активи та пасиви, до яких застосовуються процентні ставки. Таким чином, він виключає вплив безпроцентних депозитів "до запитання", капіталу та невиконаних вимог резервування на чисті отримані проценти, і - звідси - на прибутки банку. Це ізолює вплив процентної ставки на прибуток банку і цим самим дає більш глибоке розуміння джерел прибутку банку та наслідків уразливості надходжень

Чиста процентна маржа ( % ) = (Доходи від процентів Витрати на проценти) * 100 % / Середні загальні активи

Даний коефіцієнт визначає здатність банку приносити прибуток - його дохід від процентної різниці як процент середніх загальних активів

Інший операційний доход до загальних активів ( % ) =

= Інший операційний доход * 100 % / Середні загальні активи

Даний коефіцієнт показує залежність від "нетрадиційного доходу". Збільшення цього коефіцієнта може показувати здорову диверсифікацію в платні фінансові послуги чи нездорове намагання досягти спекулятивного прибутку, щоби замаскувати недостатність основного банківського доходу від процентів

Чистий операційний доход до загальних активів ( % ) =

= (Чистий операційний доход + Інший операційний доход) * * 100 % / Середні загальні активи

Даний коефіцієнт відрізняється від коефіцієнта доходу на активи на розмір непроцентних операційних витрат, сплачених податків та непередбаченого доходу чи збитку

Чистий доход на одного працюючого = Прибуток після оподаткування / Загальна чисельність працівників

Даний ознака суттєво відрізнятиметься при співставленні банку з невеликою кількістю працівників (проте з високою заробітною платою) і банку з великою чисельністю низькокваліфікованих працівників (з низькою заробітною платою)

Чиста операційна маржа ( % ) = (Доход на доходні активи + + Відповідна комісія) / 100 % / Всі фінансові активи - Витрати на проценти * 100 / Всі пасиви, що фінансуються Посередницька (операційна) маржа може бути визначена як різниця поміж вартістю залучення коштів та доходом на доходні активи, плюс дохід від відповідних комісійних та зборів. Різниця визначає кількість коштів, що виділені банківською системою на посередництво поміж тими, хто надає кошти, і тими, хто їх використовує

Чистий доход до витрат на утримання персоналу = Прибуток після оподаткування / Витрати на утримання працівників

Даний коефіцієнт вимірює окупність витрат на утримання працівників. Він дає змогу деяким чином порівнювати організації різного типу. Він показує чистий ефект рішень відносно працівників, незважаючи на те, чи дані рішення спрямовані на низьку кваліфікацію та низьку заробітну плату (чи на високі видатки для висококваліфікованих працівників)

← Предыдущая страница | Следующая страница →