Учебные публикации: Банковское дело

Організація випуску української монети

З метою популяризації Української держави та підняття її престижу в очах світової громадськості 1994 р. було ухвалено рішення про організацію випуску пам'ятних і ювілейних монет. Першою монетою незалежної України стала випущена 7 травня 1995 р. ювілейна монета, присвячена... [читать полностью]

Банківський моніторинг кредитування

У розвинутих країнах банківські установи діють протягом багатьох століть, проте лише після низки банківських криз почалось створення системи регулювання і контролю, яка постійно удосконалюється. Базельським комітетом з банківського нагляду розроблено рекомендації... [читать полностью]

Банк Англії й виникнення центрального емісійного банку

Як було зазначено вище, виникнення приватних і центральних емісійних банків в основному визначалося фінансовою діяльністю ювелірів-банкірів Лондона. Це також пов'язано з розширенням меж державного кредиту. Для повної оцінки значення залежності поміж банківською... [читать полностью]

Особливості діяльності комерційних банків

Близько 10 000 комерційних банків забезпечують ефективне функціонування банківської системи США. Приблизно 2/3 з них є банками штатів, тобто приватними банками, діючими згідно до чартеру штату. Решта одержує чартери від федерального уряду, тобто є національними банками. До... [читать полностью]

Загальна оцінка фінансового стану підприємства

Загальна оцінка фінансового стану підприємства відображає підсумки аналітичної фінансової роботи та надається на основі порівняння результатів вертикального (аналіз структури фінансових звітів та структури складових елементів їхніх частин) і горизонтального... [читать полностью]

Особливості розвитку грошей та банківництва на українських землях в епоху античності

Історія грошового обігу та банківництва на українських землях відображає загальні закономірності виникнення і розвитку грошового господарства епохи античності, насамперед стародавніх Греції та Риму. Одначе, разом із загальними тенденціями, їй характерні свої... [читать полностью]

Грошова реформа 1996 р.- введення гривні

Заклики до введення в обіг гривні лунали від часу прийняття Декларації про державний суверенітет у 1991 р. Найбільш серйозно до цього поставилися в 1995 р., проте реформу відклали. Зменшення розмірів спаду виробництва, суттєве зниження інфляції, стабілізація валютного курсу... [читать полностью]

14.2. Неторговельні операції банків в іноземній валюті

Згідно з чинним законодавством України, національна валюта є єдиним засобом платежу на території України. Разом із тим нерезидентам і резидентам України дозволено проводити деякі розрахунки в іноземній валюті без одержання індивідуальних ліцензій від Національного... [читать полностью]

Зміст приміток до фінансової звітності

Примітки - це джерело додаткової інформації для розкриття та уточнення суми, змісту та класифікації операції, до якої вони відносять. Усі примітки мають доводити до відома користувачів фінансової звітності не лише суми, а й методи їх розрахунків та оцінки. Примітки є... [читать полностью]

Зарубіжний досвід формування правових основ боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму

Легалізація коштів є комплексною проблемою, що включає питання розробки відповідного законодавства та його реалізації у правозастосовній практиці, певні адміністративні рамки, моральні аспекти. Механізми відмивання надзвичайно різноманітні й охоплюють різні за... [читать полностью]