Публикации: Банковское дело

ОСОБЛИВОСТІ ОПЕРАЦІЙ З НАДАННЯ І ПОГАШЕННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ КРЕДИТІВ

Питання: 7.1. Методи кредитування клієнтів банку. 7.2. Форми позичкового рахунку. 7.3. Окремі види кредитних операцій. У ринковій економіці основною формою кредиту є банківський кредит. Кредитування суб'єктів господарювання і громадян є однією з найважливіших функцій банків... [читать дальше]

Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 40, ст.364 ) (Вводиться в дію Постановою ВР N187/94-ВР від 23.09.94, ВВР, 1994, N 40, ст.365 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами N184/96-ВРвід 07.05.96, ВВР, 1996, N28, ст. 135N1034-ХІУвід 10.09.99, ВВР, 1999, N 44, ст.390 N1559-ІІІ від 16.03.2000, ВВР, 2000, N 22, ст.172N 762-ІУвід 15.05.2003... [читать дальше]

Видача індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон

Видача індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон здійснюється на підставі Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон, яка затверджена постановою правління Національного банку України від 16.03.1999 № 122... [читать дальше]

Банківська система Угорщини

Австрійський національний банк (далі - ЛНБ) заснований патентом імператора 1 червня 1816 року. Це було зумовлене необхідністю створення незалежного банкіра уряду для подолання інфляційних процесів, викликаних Наполеонівськими війнами. Банківський акт 1862 року був... [читать дальше]

Передумови ефективного банківського нагляду.

Ефективна система банківського нагляду повинна базуватися на певних зовнішніх елементах чи передумовах. Хоча дані передумови у своїй більшості знаходяться за межами прямої юрисдикції органів нагляду, вони безпосередньо впливають на ефективність нагляду на практиці... [читать дальше]

СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ

Успіхи європейської валютної системи органічно вписувалися в тканину безпрецедентного підйому західноєвропейської інтеграції в другій половині XX ст. Разом з тим у міру здійснення "проекту-1992" ставало зрозумілим, що співробітництво держав - членів ЄС у валютній... [читать дальше]

Архітектура Intranet-система

Виникнення і впровадження в широку практику високорівневих служб Всесвітньої мережі мереж - Internet (e-mail, ftp, telnet, Gopher, WWW тощо), природно, вплинуло на технологію створення корпоративних інформаційних систем і породило напрям, відомий тепер як Intranet. Інформаційна Intranet-система... [читать дальше]

Аналіз собівартості металопродукції

В умовах самофінансування, внутрішньогосподарського та комерційного розрахунків металургійне підприємство повинно додержуватися всеохоплюючого режиму економії, запорукою якого є контроль за дотриманням завдань із собівартості металопродукції й вивчення... [читать дальше]

Принципи банківського кредитування

Одним із визначних елементів методологічної основи кредитної діяльності, суб'єктами якої є банківські установи, виступають принципи кредитування. Принципи банківського кредитування визначають найважливіші умови функціонування банківського кредиту і покликані... [читать дальше]