Поделиться Поделиться

Зміст дисципліни «Автоматизація технологічних процесів (АТП)»

Вступ

Поняття про автоматику, автоматизацію технологічних процесів. Короткий зміст дисципліни. Значення автоматизації в вирішенні технологічних завдань.

Розділ 1 Системний підхід до опанування знань з АТП.

Тема 1.1 Загальні положення, поняття, визначення, терміни, категорії, що необхідні для опанування знань з дисципліни АТП.

Тема 1.2 Система: основні поняття, властивості, узагальнені класифікації.

Тема 1.3 Системний аналіз об’єктів управління технологічними процесами.

Розділ 2 Головні принципи та засади автоматики та автоматизації.

Тема 2.1 Історичні відомості та напрямки розвитку автоматики та АТП.

Тема 2.2 Головні визначення поняття, терміни та напрямки автоматизації.

Тема 2.3 Основні елементи та засоби автоматики, їх класифікація.

Тема 2.4 Системи автоматичного управління. Загальна характеристика і класифікація.

Тема 2.5 Загальні відомості про системи телемеханіки та апаратні засоби збору та передачі інформації (ТМ та АПД).

Розділ 3 Технологічні процеси в народному та муніципальному господарстві.

Тема 3.1 Загальні відомості про технологічний процес, технологічну операцію. Опис, параметри, уніфікація структурних моделей операцій на виробництві з метою побудови схем автоматизації (управління) ТП. Типізація та ідентифікація ТП з позиції автоматизації.

Тема 3.2 Загальна класифікація ТП за структурою та призначенням. ТП міського господарства. ТП підприємств муніципального управління.

Тема 3.3 Загальна характеристика ТП та систем життєзабезпечення міста.

Розділ 4 Принципові аспекти моделювання та автоматизації типових ТП.

Тема 4.1 Автоматизація водопостачання, водовідведення.

Тема 4.2 Автоматизація управління дорожнім рухом та паркуванням в місті.

Тема 4.3 Автоматизація контролю руху міського пасажирського транспорту.

Тема 4.4 Автоматизація контролю пасажиропотоку та управління рухомим складом метрополітену.

Тема 4.5 Автоматизація контролю пасажиропотоків та збору плати за проїзд в міському пасажирському транспорті.

Тема 4.6 Автоматизація управління мікрокліматом, вентиляційним, насосним та компресорним обладнанням в приміщеннях промислових об’єктів.

Тема 4.7 Автоматизація електропостачання та контролю споживання електроенергії.

Тема 4.8 Автоматизація життєзабезпечення окремого та багатоповерхового будинку (світло, газ, вода тощо).

Тема 4.9 Автоматизація управління підйомними пристроями, ліфтами.

Тема 4.10 Автоматизація забезпечення охоронної та пожежної безпеки житлових та промислових будівель.

Тема 4.11 Комплексна диспетчеризація та контроль в ЖКГ, в мікрорайоні міста, в СМТ, в окремих котеджних містечках.

Розділ 5 Автоматизовані системи управління технологічними процесами (АСУ ТП).

Тема 5.1 Структурні особливості, основні принципи побудови та класифікаційні ознаки АСУ ТП. Системи автоматичного керування та регулювання в якості підсистем АСУ ТП. Послідовність впровадження АСУ П та АСУ ТП.

Тема 5.2 АСУ ТП господарств: тепличного, квітникового та інших.

Тема 5.3 АСУ ТП контролю та обліку руху міського пасажирського транспорту.

Тема 5.4 АСУ ТП на автотранспортному підприємстві.

Тема 5.5 АСУ ТП на виробництвах хімічної, легкої, харчової промисловості, будівництві та інших галузей.

Тема 5.6 Перспективи та напрямки розвитку і впровадження АСУ ТП різного призначення в світлі новітніх інноваційних технологій.

Самостійна робота студентів

№ теми Назва розділу, теми. С/Р (год.) Форма контролю
Розділ 1 Системний підхід до опанування знань з АТП -
1.1 Загальні положення, поняття, визначення, терміни, категорії – підґрунтя для опанування знань з дисципліни АТП. Опитування на п/з
1.2 Система. Особливості поняття, властивості, узагальнені класифікації. __*__
1.3 Знання як окрема категорія. Інформація. Загальний підхід. __*__
Розділ 2 Головні принципи та засади автоматики та автоматизації -
2.1 Історичні відомості та напрямки розвитку автоматики та АТП. __*__
2.2 Головні визначення, поняття, терміни та напрямки автоматизації. __*__
2.3 Основні елементи та засоби автоматики, їх класифікація. Датчики в системах автоматики. Класифікація датчиків, основні параметри, характеристики. Підсилювачі в системах автоматики, їх класифікація та властивості. Виконавчі елементи та пристрої. Реле, обчислювальні та погоджувальні елементи. __*__
2.4 Системи автоматичного управління. Загальна характеристика і класифікація. __*__
2.5 Загальні відомості про системи телемеханіки та апаратні засоби збору та передачі інформації (ТМ та АПД). __*__
Розділ 3 Технологічні процеси в народному та муніципальному господарстві -
3.1 Загальні відомості про технологічний процес, технологічну операцію. Опис, параметри, уніфікація структурних моделей операцій на виробництві з метою побудови схем автоматизації (управління) ТП. Типізація та ідентифікація ТП з позиції автоматизації. __*__
3.2 Загальна класифікація ТП за структурою та призначенням. ТП міського господарства. ТП підприємств муніципального управління. __*__
3.3 Загальна характеристика ТП та систем життєзабезпечення міста. __*__
Розділ 4 Принципові аспекти моделювання та автоматизації типових ТП -
4.1 Автоматизація водопостачання, водовідведення. __*__
4.2 Автоматизація управління дорожнім рухом та паркуванням в місті. __*__
4.3 Автоматизація контролю руху міського пасажирського транспорту. __*__
4.4 Автоматизація контролю пасажиропотоку та управління рухомим складом метрополітену. __*__
4.5 Автоматизація контролю пасажиропотоків та збору плати за проїзд в міському пасажирському транспорті. __*__
4.6 Автоматизація управління мікрокліматом, вентиляційним, насосним та компресорним обладнанням в приміщеннях промислових об’єктів. __*__
4.7 Автоматизація електропостачання та контролю споживання електроенергії. __*__
4.8 Автоматизація життєзабезпечення окремого та багатоповерхового будинку (світло, газ, вода тощо). __*__
4.9 Автоматизація управління підйомними пристроями, ліфтами. __*__
4.10 Автоматизація забезпечення охоронної та пожежної безпеки житлових та промислових будівель. __*__
4.11 Комплексна диспетчеризація та контроль в ЖКГ, в мікрорайоні міста, в СМТ, в окремих котеджних містечках. __*__
Розділ 5 Автоматизовані системи управління технологічними процесами (АСУ ТП). -
5.1 Структурні особливості, основні принципи побудови та класифікаційні ознаки АСУ ТП. Системи автоматичного керування та регулювання в якості підсистем АСУ ТП. Послідовність впровадження АСУ П та АСУ ТП. __*__
5.2 АСУ ТП господарств: тепличного, квітникового та інших. __*__
5.3 АСУ ТП контролю та обліку руху міського пасажирського транспорту. __*__
5.4 АСУ ТП на автотранспортному підприємстві. __*__
5.5 АСУ ТП на виробництвах хімічної, легкої, харчової промисловості, будівництві та інших галузей. __*__
5.6 Перспективи та напрямки розвитку і впровадження АСУ ТП різного призначення в світлі новітніх інноваційних технологій. __*__
Всього -


Індивідуальна та консультативна робота

Індивідуальна робота зі студентами провадиться коли студент був відсутній на лекції чи практичному занятті, відповідно до графіка консультацій, затвердженого кафедрою.

Студент повинен самостійно підготувати матеріали лекції на якій він був відсутній та надати відповіді викладачу на контрольні питання до неї. Передбачається видача індивідуальних завдань, підготовка окремими студентами рефератів – доповідей та презентацій – виступів на практичних заняттях за окремим графіком. Передбачається постановка нових проблемних питань за умови недостатності необхідних знань, коли виникає потреба пошуків нових зв’язків та застосування продуктивних знань на підґрунті засвоєного матеріалу.

У випадку відсутності на практичній роботі студент повинен підготувати матеріали практичної роботи та самостійно вирішити задачу, яка розглядалася на практичному занятті.

Перелік завдань для студентів, які з поважних причин не виконали програмних завдань поточного контролю.

1. Методи побудови математичних моделей. Ідентифікація об’єкту управління.

2. Загальні положення про синтез автоматичних систем управління. Перехідні процеси.

3. Цифрові та екстремальні системи управління ТП. Схеми.

4. ТП в комунальному господарстві та їх особливості.

5. Принципова електрична схема управління водонасосною станцією.

6. Технологічна та принципова електрична схема управління водонасосної станції башеного типу з погружним електронасосом.

7. Технологічна та принципіальна електрична схеми управління насосною станцією водовідведення (каналізації).

8. Технологічна та принципіальна електрична схеми управління безбашеної водопід’ємної станції.

9. Технологічна та принципіальна електричні схеми управління теплогенератором для обігріву приміщення.

10. Автоматизація устаткувань для вентиляції та кондиціювання повітря.

11. Автоматизація теплових котелень. Функціональна схема автоматизації котла для теплиці.

12. Автоматизація електронагрівних устаткувань для води та пару.

13. Автоматизація газо та електрозабезпечення.

14. Автоматизація водоохолоджуючого обладнання. Технологічна та принципіальна електрична схеми.

15. Автоматизація процесу подрібнення на прикладі функціональної та принципіальної електричної схеми управління подрібнювача зерна.

16. Автоматизація дозування, контролю та обліку продукції.

17. Автоматизація управління мікрокліматом на прикладі теплиці та сховища.

18. Автоматизація управління ТП в теплицях.

19. Модель структурної схеми АСУ ТП насосної станції водопостачання району міста.

20. Модель структурної схеми АСУ ТП станції водовідведення.

21. Автоматизоване управління пасажирським ліфтом.

22. Підсистема збору та обробки інформації на міському транспорті.

23. Автоматизація електропостачання багатоповерхового житлового будинку.

24. Автоматизація управління дорожнім рухом.

25. Підсистема автоматизації роботи транспортного підприємства.

← Предыдущая страница | Следующая страница →