Поделиться Поделиться

Загальні принципи побудови систем пожежної безпеки

Питання забезпечення пожежної безпеки на сьогоднішній день стає одним із головних умов нормального існування цивілізованого суспільства та правової держави. Пожежа може створити реальну загрозу життю людей та нанести великих матеріальних збитків.

Основними причинами пожеж є:

- необережне поводження з вогнем;

- порушення правил монтажу та експлуатації електроустаткування і побутових електроприладів;

- порушення правил монтажу та експлуатації приладів опалення і теплогенеруючих установок;

- підпали;

- пустощі дітей з вогнем;

- несправність виробничого устаткування.

З наведених вище причин щорічно виникає приблизно 90% від загальної кількості пожеж.

Пожежу легше попередити, ніж потім її гасити. Тому забезпечення пожежної безпеки є складовою частиною будь-якої діяльності. Загальна схема попередження пожеж на діючих об’єктах приведена на рис. 32.

Метою протипожежного захисту є дослідження найбільш ефективних, економічно доцільних і технічно обґрунтованих способів і засобів попередження пожеж і їх ліквідації з мінімальним збитком при найбільш раціональному використанні сил і технічних засобів гасіння.

Загальні принципи побудови систем пожежної безпеки - Инвестирование -  1

Рис. 32.Схема попередження пожеж на об’єктах

Забезпечення пожежної безпеки є досить складним соціально-економічним завданням, спрямованим на запобігання пожеж у всіх сферах діяльності людини та ліквідацію пожеж у випадку їх виникнення з мінімальними наслідками. Впровадження нових технологій, розвиток економіки постійно становлять нові проблеми перед системою забезпечення пожежної безпеки, функції якої доповнюються та розширюються, змінюючи тим самим структуру завдань щодо забезпечення її ефективності.

Система пожежної безпеки – це комплекс організаційних заходів і технічних засобів, спрямованих на запобігання пожежі та збиткам від неї.

Основними напрямками забезпечення пожежної безпеки є усунення умов виникнення пожежі та мінімізація її наслідків.

Пожежна безпека – це стан об’єкта, при якому з регламентованою ймовірністю виключається можливість виникнення та розвиток пожежі і впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей.

На розвиток пожежі у приміщеннях та спорудах значно впливає здатність окремих будівельних елементів чинити опір впливу тепла, тобто їх вогнестійкість (здатність будівельних конструкцій чинити опір дії високої температури, утворенню наскрізних тріщин та поширенню вогню в умовах пожежі і виконувати при цьому свої звичайні експлуатаційні функції). Вогнестійкість конструкції будівель характеризується межею вогнестійкості (час, протягом якого конструкція може витримати дію вогню, а потім вже починається деформація). Тому у будинках передбачені конструкції з високою межею вогнестійкості.

Пожежну безпеку можна забезпечити такими системами, як пожежна сигналізація та оповіщення людей про пожежу, димовидалення, автоматичне пожежогасіння, вогнезахист, диспетчеризація (автоматизація).

Система оповіщення людей про пожежу є невід’ємною частиною більшості будинків різного призначення. Серед подібних об’єктів можна перелічити торгові центри, адміністративні, житлові будинки, аеропорти, вокзали, школи, лікарні тощо. Дослідження показують, що найбільша кількість жертв при виникненні пожежі виникає, як правило, не в наслідок самого загоряння, а через несвоєчасне оповіщення людей про пожежу. Слід зазначити, що керування людьми в надзвичайних ситуаціях досить ускланене, особливо, якщо мова йде про великі скупчення людей.

У будівлях з масовим перебуванням людей відповідно до вимог будівельних норм і правил необхідно впроваджувати систему оповіщення, призначену для повідомлення про виникнення пожежі людям, що знаходяться в будівлі, з метою створення умов для їх своєчасної евакуації.

Система сповіщення людей про пожежу є складовою частиною комплексу технічних засобів протипожежного захисту будівель.

Система оповіщення людей про пожежу повинна забезпечувати своєчасну передачу інформації про виникнення пожежі або іншої надзвичайної ситуації і тим самим сприяти евакуації людей з небезпечної території.

До автоматичних установок пожежегасіння належать джерело водопостачання (піноутворювача або ін.), живильні насоси, трубопроводи (всмоктувальні, подавальні і розподільні), вузли управління, зрошувачі. Крім перерахованого основного обладнання у схему установок пожежегасіння можуть бути включені баки з водою для заливання живильних насосів, пневмобак для підтримання постійного тиску в мережі установки пожежегасіння, спускні та зворотні клапани, манометри. Установки водяного, пінного пожежегасіння зі змочувачем поділяються на спринклерні та дренчерні.

Спринклерні установкипожежегасіння в залежності від температури повітря в примі­щеннях можуть бути:

- водозаповненими – для приміщень з мінімальною температурою повітря 5 °С та вище;

- повітряними – для неопалюваних приміщень будинків, розташованих в районах з середньодобовою температурою повітря, яка дорівнює або нижче 8 °С більше, з три­валістю такого температурного періоду 240 і більше діб на рік;

- водоповітряними – для неопалюваних приміщень будинків, розташованих в районах з середньодобовою температурою повітря, яка дорівнює або нижче 8 °С з три­валістю періоду 240 і більше діб на рік.

Автоматичне включення дренчерних установок належить здійснювати від спонукальної системи з легкоплавкими замками або спринклерними зрошувачами, від автоматичних пожежних сповіщувачів, а також від технологічних датчиків. Дренчерні зрошувачі належить встановлювати з урахуванням їх технічних характеристик і карт зрошення для забезпечення рівномірності зрошення відповідноїплощі.

Запуск системи димовидалення відбувається при надходженні сигналів від автоматичної пожежної сигналізації.

Система диспетчеризації забезпечує отримання інформаційних сигналів і передачу сигналів управління на такі системи протипожежного захисту об’єкту:

- система автоматичної пожежної сигналізації;

- система загальнообмінної вентиляції та кондиціонування повітря;

- система димовидалення;

- система внутрішнього протипожежного водопроводу;

- система підпору повітря;

- система управління ліфтами.

Система диспетчеризації призначена для забезпечення пожежної безпеки, контролю, сигналізації та управління системами протипожежного захисту будівлі з метою локалізації пожежі, мінімізації збитків і збереження життя людей. Система диспетчеризації забезпечує автоматичний контроль, моніторинг та управління системами вентиляції та кондиціювання, димовидалення і т.д. Система диспетчеризації пов’язує між собою всі системи, які використовуються для захисту споруд.

Застосування на об’єктах господарства автоматичних засобів пожежної безпеки обумовлено необхідністю забезпечення пожежної безпеки будівель.

← Предыдущая страница | Следующая страница →