Публикации: Автоматизация

Розрахунок величини капітальних вкладень

Капітальні вкладення— це кошти, що направляються на розширене відтворення основних фондів та об'єктів соціальної інфраструктури підприємства. В той же час, капітальні вкладення являють собою грошове вираження інвестицій, що спрямовані на відтворення основних і оборотних фондів. Вони складаються із витрат на реконструкцію, розширення, технічне переоснащення діючих та спорудження нових підприємств, заміни основних фондів, що вибули, новими. Величина капітальних вкладень складається з: - вартості... [читать дальше]

РОЗДІЛ 5 ПРИНЦИПИ РОЗРОБКИ ПРОГРАМ ДЛЯ ТЕСТУВАННЯ

Тема 5.1 Особливості моделей апаратного забезпечення Завдання : законспектувати тему до зошита у вигляді відповідей на контрольні запитання, що містяться в кінці теми. Моделі апаратного забезпечення такими мовами як Verilog HDL і System являють собою системи з декількох взаємодіючих модулів. Як і в мовах програмування, модулі використаються для декомпозиції складної системи на безліч незалежних або слабко зв'язаних підсистем. Кожний модуль має інтерфейс - набір входів і виходів, через які зді... [читать дальше]

Тема 4.2 Використання специфікацій вимог до розробки тестів

Завдання : законспектувати тему до зошита у вигляді відповідей на контрольні запитання, що містяться в кінці теми. При розробці тестів, заснованих на функціональній специфікації продукту, вимоги до продукту є основним джерелом, що визначає, які тести будуть розроблені. Для кожної вимоги пишеться один або більше тестів, які в сукупності повинні перевірити виконання даної вимоги в продукті. Приклад використання специфікації вимог для розробки тестів. Нехай заданий наступний фрагмент набору вимог... [читать дальше]

РОЗДІЛ 4 ОСОБЛИВОСТІ ІНДУСТРІАЛЬНОГО ТЕСТУВАННЯ

Тема 4.1 Оцінка якості тестування Завдання : законспектувати тему до зошита у вигляді відповідей на контрольні запитання, що містяться в кінці теми. Тести мають потребу в контролі якості так само, як і продукт, що тестується. Оскільки тести для продукту є свого роду еталоном його структурних і поведінкових характеристик, закономірне питання про те, наскільки адекватний еталон. Для оцінки якості тестів використаються різні методи, найбільш популярні з яких коротко розглянуті нижче. Тестові метри... [читать дальше]

РОЗДІЛ 2 ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Тема 2.1 Спосіб тестування діаграм причин-наслідків Завдання : законспектувати тему до зошита у вигляді відповідей на контрольні запитання, що містяться в кінці теми. Діаграми причинно-наслідкових зв'язків - спосіб проектування тестових варіантів, що забезпечує формальний запис логічних умов і відповідних дій. Використається автоматний підхід до рішення завдання. Кроки способу: 1)для кожного модуля перераховуються причини (умови введення або класи еквівалентності умов введення) і наслідки (дії... [читать дальше]

Робота 10. Дослідження імпульсного блока живлення

Мета роботи Вивчити принципи роботи імпульсних блоків живлення електронної апаратури, та навчитись визначати їх характеристики. Теоретичні відомості Імпульсні, або ключові, джерела електроживлення (ІДЖ) все частіше застосовуються, витісняючи лінійні стабілізатори напруги. Їхніми основними перевагами є: високий коефіцієнт корисної дії, малі габарити й маса, висока питома потужність. Всі перераховані властивості ці джерела живлення одержали завдяки застосуванню ключового режиму при роботі силових... [читать дальше]

Робота 9. Дослідження параметричного стабілізатора напруги.

Мета роботи Дослідним шляхом зняти вольт-амперну характеристику стабілітрона, визначити його параметри, порівняти з довідковими даними і дослідити вплив навантаження на точність стабілізації напруги стабілітроном. Теоретичні відомості     Стабілітронами називають напівпровідникові діоди, призначені для стабілізації напруги. Вони працюють при оберненому включенні, а їхні стабілізуючі властивості пояснюються особливістю зворотної вітки вольт амперної характеристики (рис.9.1)... [читать дальше]

Гранично допустимі режими експлуатації

Напруга живлення 13,5...16,5 В Вхідна напруга Опір навантаження Тепловий опір кристал-корпус 3° С/Вт Температура оточуючого середовища -10...+70°С Рекомендації для застосування Допускається короткочасне підвищення напруги живлення до 40В і вхідної напруги до 1.5 В протягом не больше 50 мс з періодичністю не менше 0,5 с. Крім того, допускаеться підвищення вхідної напруги при умові збільшення опору навантаження 3,2 Ом; при цьому вихідна потужність повинна бути не б... [читать дальше]

Робота 7. Дослідження інтегрального підсилювача

Низької частоти. Мета роботи Вивчити принцип дiї та опанувати методику зняття основних характеристик інтегрального пiдсилювача напруги низької частоти.Теоретичнi вiдомостi Пристрої, якi використовуються для пiдсилення електричних сигналiв, називаються електронними пiдсилювачами . Електроннi пiдсилювачi є основними вузлами рiзноманiтної електронної апаратури, широко використовуються в пристроях автоматики, телемеханiки, системах автоматичного керування та контрольно-вимiрювальних приладах. Електр... [читать дальше]